22/07/2011 - 21:50

Thủ tướng Chính phủ có công điện về thực hiện đặc xá năm 2011

(TTXVN)- Ngày 21-7-2011, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 1206/CĐ-TTg cho Bộ Công an, Bộ Quốc Phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thực hiện công tác đặc xá năm 2011.

Theo công điện, để thực hiện tốt chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước và truyền thông nhân đạo của dân tộc đối với người phạm tội bị kết án tù, khuyến khích họ phấn đấu học tập, rèn luyện tiến bộ trở thành người có ích cho xã hội, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí thông báo Quyết định số 1123/2011/QĐ-CTN ngày 19-7-2011 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2011 và tuyên truyền về công tác đặc xá năm 2011 trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, ngành, các tổ chức xã hội và quần chúng nhân dân, xóa bỏ mặc cảm đối với người được đặc xá, tạo điều kiện giúp đỡ họ hòa nhập cộng đồng.

Các bộ, ban, ngành phải chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công trong Hướng dẫn số 48/HĐTVĐX ngày 21-7-2011 của Hội đồng tư vấn đặc xá về việc triển khai thực hiện Quyết định 1123/2011/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2011.

Chính quyền các cấp phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan, tổ chức kinh tế, đoàn thể, tổ chức xã hội ở địa phương tiếp tục theo dõi, quản lý, giáo dục, giúp đỡ, dạy nghề và tạo việc làm cho người được đặc xá trở về cộng đồng, xóa bỏ mặc cảm, làm ăn lương thiện, hạn chế tái phạm tội và vi phạm pháp luật. Đối với những người được đặc xá có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì vận động các ngành, đoàn thể, tổ chức kinh tế - xã hội quan tâm giúp đỡ họ vay vốn làm ăn, ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

Chia sẻ bài viết