05/08/2021 - 11:08

Thủ tục để F0, F1 nhận hỗ trợ tiền ăn 80.000 đồng/ngày 

Nhằm giải quyết việc chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 23/2021/TTg hướng dẫn chi tiết hồ sơ, thủ tục hưởng các chính sách hỗ trợ tại Nghị quyết 68/NQ-CP. Trong đó, quy định cụ thể thủ tục để F0, F1 nhận hỗ trợ tiền ăn 80.000 đồng/ngày.

Ngành chức năng quận Thốt Nốt lấy mẫu xét nghiệm, sàng lọc những người nghi nhiễm COVID-19 ở khu vực Long Châu, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt. Ảnh: CHẤN HƯNG

Đối tượng, hồ sơ đề nghị hỗ trợ

Từ Ðiều 25 đến Ðiều 27, Quyết định số 23/2021/QÐ-TTg quy định về chính sách hỗ trợ đối với người điều trị do nhiễm COVID-19 (F0) hoặc cách ly y tế để phòng, chống COVID-19 (F1). Ðối tượng hỗ trợ: trẻ em (người dưới 16 tuổi theo quy định của Luật Trẻ em) và người điều trị do nhiễm COVID-19 (F0) hoặc cách ly y tế để phòng, chống COVID-19 (F1) theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Theo đó, từ ngày 27-4-2021 đến ngày 31-12-2021, F0 và F1 sẽ được nhận hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày. Thời gian hỗ trợ F0 theo thời gian điều trị thực tế nhưng tối đa 45 ngày; còn đối với F1 thời gian hỗ trợ tối đa 21 ngày. Riêng đối với trẻ em trong thời gian điều trị do nhiễm COVID-19 hoặc cách ly y tế thì được hỗ trợ thêm 1 lần mức 1 triệu đồng/trẻ em. Ngân sách nhà nước đảm bảo chi phí đối với các chi phí ngoài phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế (BHYT) và chi phí khám, chữa bệnh đối với trẻ em không có thẻ BHYT.

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ đối với các trường hợp F0 đang điều trị tại cơ sở y tế gồm: danh sách F0 đủ điều kiện hưởng chính sách; giấy ra viện điều trị do nhiễm COVID-19 của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật; bản sao 1 trong các giấy tờ sau: giấy chứng sinh, giấy khai sinh, hộ chiếu, chứng minh nhân dân (CMND), thẻ căn cước công dân (CCCD), thẻ BHYT.

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ đối với các trường hợp F1 đang thực hiện cách ly y tế tại cơ sở cách ly gồm: danh sách F1 đủ điều kiện hưởng chính sách; quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc cách ly y tế; bản sao 1 trong các giấy tờ sau: giấy chứng sinh, giấy khai sinh, hộ chiếu, CMND, thẻ CCCD, thẻ BHYT.

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ đối với F0 đã kết thúc điều trị tại cơ sở y tế trước ngày quyết định này có hiệu lực thi hành, gồm: giấy ra viện; biên nhận thu tiền ăn tại cơ sở y tế đã điều trị; bản sao 1 trong các giấy tờ sau: giấy chứng sinh, giấy khai sinh, hộ chiếu, CMND, thẻ CCCD, thẻ BHYT.

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ đối với F1 đã kết thúc cách ly tại cơ sở cách ly trước ngày quyết định này có hiệu lực thi hành hoặc cách ly tại nhà, gồm: quyết định của cơ quan có thẩm quyền về cách ly y tế tại cơ sở cách ly hoặc cách ly tại nhà; giấy hoàn thành việc cách ly; bản sao 1 trong các giấy tờ sau: giấy chứng sinh, giấy khai sinh, hộ chiếu, CMND, thẻ CCCD, thẻ BHYT; biên nhận thu tiền ăn tại cơ sở cách ly đối với người đã kết thúc cách ly tại cơ sở cách ly.

Trình tự, thủ tục

Trường hợp đang điều trị, cách ly tại cơ sở y tế, cơ sở cách ly: cơ sở y tế, cơ sở cách ly căn cứ vào hồ sơ quy định tại khoản 1, 2 Ðiều 27, Quyết định số 23/2021/QÐ-TTg, lập danh sách đối với các trường hợp F0, F1 đủ điều kiện hưởng chính sách gửi UBND cấp tỉnh. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31-3-2022.

Trường hợp F0, F1 đã kết thúc điều trị, hoàn thành cách ly tại cơ sở hoặc cách ly tại nhà: cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ em, các trường hợp F0, F1 gửi hồ sơ quy định tại khoản 3, 4, Ðiều 27, Quyết định số 23/2021/QÐ-TTg, tới UBND cấp xã nơi cư trú. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày
31-1-2022.

Theo đó, trước ngày 5 và ngày 20 hằng tháng, UBND cấp xã tổng hợp, lập danh sách đối với các trường hợp F0, F1 đủ điều kiện hưởng chính sách, rồi gửi UBND cấp huyện. Trong 2 ngày làm việc, UBND cấp huyện tổng hợp, trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Trong 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ của cơ sở y tế, cơ sở cách ly hoặc UBND cấp huyện, UBND cấp tỉnh phê duyệt danh sách và chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ. Trường hợp không phê duyệt, UBND cấp tỉnh trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cơ sở y tế, cơ sở cách ly, UBND cấp xã có trách nhiệm chi trả đầy đủ các chế độ hỗ trợ đối với F0, F1, trẻ em đang điều trị, cách ly theo danh sách được UBND cấp tỉnh phê duyệt.

Trường hợp F0, F1 đã kết thúc điều trị, hoàn thành cách ly tại cơ sở thì gửi hồ sơ đến UBND cấp xã nơi cư trú, để được xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật. Trường hợp F0, F1 là trẻ em thì cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ em sẽ gởi hồ sơ.

CHẤN HƯNG (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết