01/05/2019 - 17:19

Thu hút thêm 2 dự án FDI 

(CT)- Trong tháng 4 vừa qua, thành phố cấp giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đăng ký 33,97 triệu USD; trong đó có 1 dự án trong khu công nghiệp... Đồng thời, chấp thuận 2 dự án chấm dứt hoạt động theo quyết định của nhà đầu tư, với tổng vốn đã đăng ký khoảng 7,37 triệu USD. Tính đến tháng 4-2019, thành phố có 82 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư 719,95 triệu USD, vốn thực hiện ước đạt 447,2 triệu USD, chiếm 66,28% tổng vốn đăng ký. Trong 4 tháng đầu năm 2019, doanh thu của các doanh nghiệp ước đạt 195 triệu USD.

Thành phố tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi quy trình, thủ tục và tiếp cận các chính sách cho nhà đầu tư. Ảnh: T. TRINH

Cũng trong tháng 4-2019, cấp mới đăng ký kinh doanh cho 82 doanh nghiệp các loại hình với tổng vốn đăng ký 318,522 tỉ đồng. Năm 2019, thành phố tiếp tục triển khai có hiệu quả chính sách thu hút đầu tư. Theo đó, tăng cường cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố để thu hút nguồn lực trong và ngoài nước. Đồng thời, tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội...

L. MẪN

Chia sẻ bài viết