09/07/2017 - 16:51

Thu hút 74 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài

(CT)- Trong 6 tháng đầu năm 2017, TP Cần Thơ đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 1 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là dự án Trạm trung chuyển chất thải nguy hại tại Cần Thơ của Công ty TNHH SIAM CITY CEMENT với tổng vốn đầu tư 400.809 USD. Đồng thời, thành phố tiến hành điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của 8 dự án. Nội dung điều chỉnh bao gồm: điều chỉnh địa chỉ nhà đầu tư, thay đổi người đại diện theo pháp luật, thay đổi thời gian hoạt động của dự án, điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án, điều chỉnh tăng vốn. Thành phố cũng tiến hành chấm dứt hoạt động của 2 dự án và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quyết định của nhà đầu tư.

Tính đến cuối tháng 6-2017, trên địa bàn TP Cần Thơ có 74 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng số vốn đầu tư đăng ký 649,2 triệu USD. Trong đó, có 5 dự án nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện dự án không còn hoạt động kinh doanh tại trụ sở đã đăng ký. Đối với các dự án này, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố đang xử lý theo quy định. Hầu hết các dự án lớn đã hoàn tất xây dựng và đang triển khai hoạt động. Các dự án mới cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đang triển khai xây dựng.

MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết