27/04/2009 - 06:52

Thu hồi nhà, đất công không sử dụng, sử dụng sai mục đích

* 20 tỉ đồng hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở

(CT)- UBND thành phố vừa ban hành các quyết định: Quyết định số 920/QĐ-UBND, Quyết định số 919/QĐ-UBND và Quyết định số 782/QĐ-UBND thu hồi hơn 65.000 mét vuông đất đã giao cho các tổ chức quản lý, sử dụng nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích.

Cụ thể: thu hồi 49.591 mét vuông đất (tại phường Phú Thứ, quận Cái Răng) đã cho Công ty liên doanh trách nhiệm hữu hạn hóa dầu VTN-P thuê để thực hiện dự án từ năm 2007, nhưng công ty này không đầu tư thực hiện (hiện nay công ty này cũng đã bị thu hồi giấy phép đầu tư); thu hồi 12.710 mét vuông đất (tại thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai) cho Công ty Cổ phần Thương mại Sài Gòn Kho Vận thuê từ năm 1999 để sản xuất kinh doanh, nhưng hiện không còn nhu cầu sử dụng; thu hồi 2.227 mét vuông đất (tại phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy) đã giao cho Công ty Phát triển Kinh doanh Nhà TP Cần Thơ năm 2008, để giao lại cho UBND quận Bình Thủy thực hiện xây dựng khu tái định cư các công trình trên địa bàn.

Theo kết quả kiểm kê quỹ đất của Sở Tài nguyên và Môi trường, hiện nay thành phố có 2.125 khu đất công, diện tích 15.763 ha giao cho các tổ chức quản lý, sử dụng. Tuy nhiên, một số tổ chức sau khi được giao đất không sử dụng, sử dụng sai mục đích đất được giao, được thuê, gây lãng phí đất đai. Hiện nay, UBND thành phố đang tiếp tục chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng kiểm tra, thống kê quỹ nhà công, quỹ đất công sử dụng sai mục đích, kém hiệu quả, để có biện pháp thu hồi, nhằm thống nhất quản lý nhà nước về nhà, đất công hiệu quả, đúng mục đích.

* UBND TP Cần Thơ vừa phê duyệt Đề án Hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở. Theo đó, mức hỗ trợ bình quân 7,3 triệu đồng/hộ. Riêng hộ nghèo xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ, ngoài hỗ trợ của địa phương, ngân sách Trung ương sẽ hỗ trợ thêm 7 triệu đồng/hộ. Nguồn kinh phí để thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở khoảng 20 tỉ đồng, được huy động từ quỹ “Ngày vì người nghèo” và vận động đóng góp trong cộng đồng, dòng họ và của chính hộ gia đình được hỗ trợ nhà ở. UBND thành phố cũng thống nhất chủ trương cho các hộ nghèo vay để làm nhà ở từ nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội, mức vay 8 triệu đồng/hộ, lãi suất 3%/năm; thời hạn vay 10 năm (trong đó thời gian ân hạn 5 năm, thời gian trả nợ 5 năm, mức trả nợ mỗi năm tối thiểu 20% tổng số vốn đã vay).

Tiêu chuẩn để được hỗ trợ về nhà ở, cụ thể: Là hộ nghèo, đang cư trú tại địa phương, có trong danh sách hộ nghèo của thành phố chưa có nhà ở hoặc đã có nhà ở nhưng quá tạm bợ, bị hư hỏng nặng, dột nát, có nguy cơ sụp đổ và không có khả năng tự cải thiện, chưa được hỗ trợ xây dựng nhà theo các chương trình của Trung ương và địa phương hoặc các tổ chức đoàn thể. Việc hỗ trợ sẽ thực hiện theo thứ tự ưu tiên: Hộ gia đình có công với cách mạng, hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số, người dân tộc Khmer, hộ sinh sống tại vùng thường xuyên xảy ra thiên tai, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

NGUYỄN THANH

Chia sẻ bài viết