05/12/2011 - 14:21

Thốt Nốt: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh

Nhờ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của UBKT các cấp, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp của quận Thốt Nốt phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Trong ảnh: Cán bộ, công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường Thốt Nốt giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Năm 2011, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp của quận Thốt Nốt đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) các tổ chức đảng (TCĐ) và đảng viên bằng nhiều hình thức và nội dung KT, GS. Qua đó, cấp ủy và UBKT các cấp đã kịp thời phát hiện, nhắc nhở và chấn chỉnh nhiều hạn chế của TCĐ và đảng viên, góp phần xây dựng TCĐ trong sạch vững mạnh.

TĂNG CƯỜNG GS ĐỂ NGĂN NGỪA SAI PHẠM

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Dũng, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Thốt Nốt, năm 2011, Ban Thường vụ Quận ủy Thốt Nốt đã xác định tăng cường công tác KT, GS để chủ động ngăn ngừa vi phạm của các TCĐ và đảng viên, nhằm xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Theo đó, Ban Thường vụ Quận ủy đã xây dựng và ban hành Chương trình KT, GS phù hợp với thực tế nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, nên công tác KT, GS năm 2011 của quận đạt được nhiều kết quả khá tốt.

Thực tế cho thấy, thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy, cấp ủy và UBKT các cấp ở quận Thốt Nốt đã chú trọng công tác GS thường xuyên đối với TCĐ và đảng viên. Đồng chí Mai Chí Hướng, Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy phường Thốt Nốt, nói: “Chúng tôi thường xuyên cử đảng ủy viên, cán bộ UBKT Đảng ủy đến dự sinh hoạt lệ để GS các chi bộ. Qua những lần sinh hoạt đó, các đồng chí đảng ủy viên và cán bộ UBKT Đảng ủy đã kịp thời nhắc nhở, góp ý kiến giúp một số chi bộ và đảng viên khắc phục những hạn chế trong sinh hoạt, thu chi và quản lý đảng phí...”. Không riêng đảng bộ phường Thốt Nốt, trong năm 2011, cấp ủy và UBKT các cấp quận Thốt Nốt đã tiến hành GS thường xuyên 816 lượt TCĐ và 8.736 lượt đảng viên, từ đó đã kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh một số hạn chế trong sinh hoạt lệ của chi bộ, quản lý và thu chi đảng phí, lề lối tác phong và tinh thần trách nhiệm của đảng viên... Trong năm, UBKT các cấp quận Thốt Nốt cũng đã tăng cường GS chuyên đề đối với các TCĐ và đảng viên. Theo đồng chí Dương Minh Hoàng, Phó Chủ nhiệm UBKT Quận ủy Thốt Nốt, năm 2011, Quận ủy, UBKT Quận ủy và Đảng ủy, UBKT cơ sở đã thành lập nhiều đoàn thực hiện 64 lượt GS chuyên đề tại các TCĐ. Nội dung GS chủ yếu là các chuyên đề về: sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong xây dựng các công trình giao thông; việc chấp hành Nghị quyết, Điều lệ Đảng; việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, quản lý sử dụng ngân sách; cải cách hành chính; thực hiện chủ trương, chính sách về an sinh xã hội cho các đối tượng chính sách, đối tượng xã hội ở địa phương... Qua GS, đa số TCĐ đều thực hiện khá tốt nội dung GS. Tuy nhiên, các đoàn GS cũng đã nhắc nhở và đề nghị một số TCĐ khắc phục một số hạn chế, thiếu sót. Trong đó, đoàn GS của UBKT Quận ủy đã nhắc nhở Đảng ủy phường Tân Hưng khắc phục một số hạn chế trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cấp tuyến đường ở khu vực Tân Quới 2; nhắc nhở và đề nghị một số TCĐ cần lãnh đạo thực hiện đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm của quận như cầu 3/2, đường Lê Thị Tạo, trụ sở làm việc một số phường và chấn chỉnh một số TCĐ chưa lãnh đạo đơn vị thực hiện chi tiền làm ngoài giờ cho cán bộ, công chức... Trong năm, UBKT Quận ủy Thốt Nốt cũng đã thành lập đoàn tiến hành GS chuyên đề đối với 16 đảng viên là Bí thư Đảng ủy các phường và lãnh đạo các đoàn thể cấp quận... Qua đó, giúp khắc phục một số hạn chế trong quản lý và sử dụng kinh phí Nhà nước hỗ trợ, kinh phí và các loại quỹ đoàn thể”. Nhờ tăng cường công tác GS, năm 2011, quận Thốt Nốt không có TCĐ vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật; số đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật giảm hơn 17 trường hợp so với năm 2010.

XỬ LÝ NGHIÊM CÁC TRƯỜNG HỢP VI PHẠM

Bên cạnh tăng cường công tác GS nhằm ngăn ngừa sai phạm, cấp ủy và UBKT các cấp quận Thốt Nốt đã thực hiện tốt nhiệm vụ KT theo quy định của Điều lệ Đảng. Đồng chí Dương Minh Hoàng, Phó Chủ nhiệm UBKT Quận ủy Thốt Nốt, cho biết: “Năm 2011, UBKT Quận ủy và UBKT cơ sở đã kiểm tra 16 đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra đã kết luận 13 đảng viên vi phạm. Trong đó, 4 đảng viên vi phạm chưa đến mức phải xử lý kỷ luật đã kiểm điểm rút kinh nghiệm; có 9 đảng viên vi phạm về việc chấp hành chưa nghiêm Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vi phạm phẩm chất lối sống, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; chưa thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao... phải xử lý kỷ luật bằng các hình thức khai trừ, cảnh cáo, khiển trách. So với năm 2010, số đảng viên bị kỷ luật giảm hơn 17 trường hợp”. Hầu hết các đảng viên khi vi phạm đều được kiểm tra, xử lý kịp thời và chặt chẽ, đúng nguyên tắc và quy trình nên không có trường hợp khiếu nại về kỷ luật Đảng. Điển hình như trường hợp N.M.T, cán bộ Thương binh - Xã hội phường Trung Kiên, chiếm dụng tiền chính sách, bỏ công tác, bỏ sinh hoạt... qua KT, UBKT Quận ủy đã ra quyết định thi hành hình thức kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng; trường hợp H.N.L, cán bộ Ban CHQS phường Trung Kiên, thiếu ý thức tổ chức kỷ luật, tự ý nghỉ việc..., qua KT, UBKT Quận ủy đã ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo; trường hợp N.T.T.T, nhân viên Chi Cục thuế quận, cự cãi gây bức xúc cho người dân, qua KT, UBKT Quận ủy đã ra quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách...

Cùng với thực hiện tốt công tác KT tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm để xử lý vi phạm kỷ luật theo quy định, năm 2011, UBKT Quận ủy Thốt Nốt đã kịp thời giải quyết 11 trường hợp đảng viên bị đơn tố cáo. Qua thẩm tra, xác minh đã kết luận 4 trường hợp bị tố cáo sai sự thật, 6 trường hợp tố đúng một phần nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật, nên đã kiểm điểm rút kinh nghiệm, 1 trường hợp người tố cáo rút đơn.

* * *

Nhờ tăng cường công tác GS và thực hiện tốt công tác KT của cấp ủy và UBKT các cấp, năm 2011, quận Thốt Nốt đã hạn chế được TCĐ và đảng viên vi phạm kỷ luật, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCĐ. Vì thế, năm 2011, Quận ủy Thốt Nốt là một trong hai đơn vị được Thành ủy tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác KT, GS. Theo đồng chí Nguyễn Thanh Dũng, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Thốt Nốt, phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2012, Ban Thường vụ Quận ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, UBKT các cấp tăng cường công tác KT, GS. Trong đó, chú trọng KT, GS TCĐ và đảng viên chấp hành Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước; việc lãnh đạo lập lại trật tự kỷ cương đô thị, bảo đảm an sinh xã hội; các lĩnh vực bức xúc, nhạy cảm như thu chi ngân sách, đầu tư xây dựng, nhà đất, cải cách hành chính... nhằm ngăn ngừa vi phạm, nâng cao chất lượng TCĐ và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết