28/09/2016 - 21:38

Nhịp cầu dân cử

Thông tin về dự án Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp thị trấn Thạnh An

Cử tri đề nghị cho biết thông tin về dự án Cụm công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp tại thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh. Nội dung trả lời của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố như sau:

Dự án Cụm công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp tại thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh được UBND thành phố giao cho Trung tâm Xây dựng Hạ tầng Khu công nghiệp Thốt Nốt làm chủ đầu tư tại Công văn số 471/UBND-KT ngày 31-8-2013, với diện tích 46ha. Trung tâm Xây dựng Hạ tầng Khu công nghiệp Thốt Nốt đã tiến hành công bố quy hoạch ra dân và kêu gọi các nhà đầu tư vào cụm công nghiệp này. Tuy nhiên, quá trình kêu gọi đã không thu hút được nhà đầu tư đến đây. Nguyên nhân là do vị trí quy hoạch khu công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp này không thuận lợi về giao thông bộ và thủy, chi phí bồi hoàn và chi phí đầu tư hạ tầng cao, không thuận lợi trong việc thu hút đầu tư. Do vậy, sau hơn 2 năm dự án vẫn không triển khai thực hiện.

Ngày 18-8-2015, Trung tâm Xây dựng Hạ tầng Khu công nghiệp Thốt Nốt có Tờ trình số 16/TTr-TTXDHTKCNTN về việc xin thôi làm chủ đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp Vĩnh Thạnh.

Ngày 31-8-2015 Ban quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ có công văn xin thôi làm chủ đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp của Trung tâm Xây dựng Hạ tầng Khu công nghiệp Thốt Nốt làm cơ sở Ban quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ báo cáo UBND thành phố.

Thực hiện Thông báo Kết luận số 280/TB-VPUB ngày 10-8-2015 của Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Quang Hoài Nam tại cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các dự án tại Khu công nghiệp Thốt Nốt và Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Vĩnh Thạnh, Sở Công thương chủ trì phối hợp với các sở, ngành, Ban quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ cùng UBND huyện Vĩnh Thạnh tiến hành khảo sát để tìm vị trí mới đề xuất UBND thành phố điều chỉnh quy hoạch thực hiện Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Vĩnh Thạnh cho phù hợp nhu cầu thực tế tại địa phương.

Do đó, Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp huyện Vĩnh Thạnh diện tích tương ứng 46 ha đến nay vẫn chưa thể triển khai thực hiện.

Chia sẻ bài viết