27/11/2013 - 21:56

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII

Thông qua Nghị quyết về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm

(TTXVN)- Sáng 27-11, Quốc hội làm việc tại Hội trường, thông qua Nghị quyết về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện; thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa.

Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ Nguyễn Minh Kha phát biểu ý kiến. Ảnh: PHƯƠNG HOA (TTXVN)

Thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa, các đại biểu đều đồng tình với việc sửa đổi Luật hiện hành nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho việc đầu tư, tổ chức quản lý, khai thác và phát triển giao thông đường thủy theo hướng ngày càng hiện đại, đáp ứng các điều kiện mới của quá trình phát triển kinh tế, xã hội nói chung, xây dựng kết cấu hạ tầng và bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nói riêng. Tuy nhiên, các đại biểu Hồ Trọng Ngũ (Vĩnh Long), Trương Minh Hoàng (Cà Mau) đề nghị dự thảo Luật cần tính kỹ đến điều kiện vùng miền, bởi mỗi vùng miền giao thông đường thủy nội địa có đặc thù khác nhau, hành lang giao thông đường thủy khác nhau, không thể áp dụng chung các quy định, thậm chí cần có những quy định mang tính nguyên tắc đối với các vùng miền và nên giao Chính phủ quy định cụ thể nguyên tắc này.

Đánh giá việc phân cấp quản lý giao thông đường thủy nội địa trên một địa bàn có quá nhiều cơ quan quản lý, gây chồng chéo và khó khăn trong quản lý và xử lý các hành vi vi phạm an toàn giao thông đường thủy nội địa, đại biểu Huỳnh Minh Thiện (thành phố Hồ Chí Minh) đề nghị trong dự thảo Luật sửa đổi lần này, vấn đề quản lý nhà nước về giao thông đường thủy nội địa cần quy định rõ nội dung quản lý nào thuộc bộ, ngành, nội dung quản lý nào thuộc địa phương và cần giao công tác quản lý vận tải thủy nội địa trên địa bàn sông rạch một địa phương cho chính quyền địa phương đó quản lý.

Cho rằng việc tổ chức đăng ký đăng kiểm các phương tiện thủy nội địa là yêu cầu cần thiết nhằm bảo đảm an toàn giao thông, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, đại biểu Huỳnh Minh Thiện (thành phố Hồ Chí Minh) chỉ ra các quy định trong Luật chưa tách bạch và rõ ràng về phương tiện chở hành khách và chở hàng hóa, chưa tách bạch giữa yêu cầu kỹ thuật và yêu cầu quản lý an toàn trong vận tải của phương tiện.

Trước đó, với 88,96% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện. Để tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác các công trình thủy điện đúng quy định của pháp luật, Quốc hội yêu cầu Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục tổ chức rà soát, đánh giá quy hoạch thủy điện bảo đảm sử dụng tài nguyên nước hợp lý, bảo vệ đa dạng sinh học; kiên quyết loại bỏ, dừng các dự án, công trình thủy điện không hiệu quả, không bảo đảm an toàn, có ảnh hưởng xấu tới chế độ dòng chảy, môi trường và đời sống người dân. Trong năm 2014 tổ chức đánh giá tổng thể các đập, hồ chứa trong cả nước; có kế hoạch, giải pháp và bố trí đủ kinh phí sửa chữa, nâng cấp các đập, hồ chứa có nguy cơ gây mất an toàn; quy định cụ thể trách nhiệm các bộ, ngành, địa phương, tổ chức và cá nhân có liên quan thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo đảm an toàn đập, hồ chứa và vùng hạ du.

Chiều cùng ngày, các đại biểu Quốc hội làm việc tại Hội trường thông qua Nghị quyết về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm và thảo luận về dự án Luật đầu tư công.

Với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết Nghị quyết về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Nghị quyết nêu rõ: Quốc hội ghi nhận các giải pháp mà Chính phủ, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao đề ra và yêu cầu trong năm 2014 và những năm tiếp theo tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 37; đồng thời tăng cường các biện pháp nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, tham nhũng và đạt được những mục tiêu cụ thể . Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống tội phạm giai đoạn 2012-2015; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trên mọi lĩnh vực kinh tế-xã hội và áp dụng các biện pháp phòng ngừa tội phạm; chỉ đạo phối hợp chặt chẽ các lực lượng tấn công trấn áp, truy quét các loại tội phạm; tập trung triệt phá các băng nhóm tội phạm nguy hiểm, xóa các tụ điểm phức tạp về trật tự, an toàn xã hội; làm giảm các loại tội phạm đang gia tăng như giết người do mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, ma túy, các tội phạm chiếm đoạt tài sản, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm trốn thuế, tội phạm cho vay lãi nặng. Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; chú trọng giáo dục đạo đức trong nhà trường, gia đình, xã hội; giáo dục đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào "toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc", "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tại cơ sở, địa bàn dân cư, nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; tạo sự chuyển biến rõ rệt trong bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Người đứng đầu chính quyền và cơ quan Công an các địa phương phải chịu trách nhiệm về tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn; không để xảy ra tội phạm lộng hành, các trường hợp bao che tội phạm hoạt động theo kiểu "xã hội đen"; không để hình thành các tụ điểm cờ bạc, ma túy, mại dâm gây bức xúc trong dư luận. Công an các cấp tăng cường các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ kết hợp chặt chẽ với phòng ngừa xã hội; triệt phá các tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy; giảm tỷ lệ tái phạm tội, giảm số đối tượng bắt truy nã còn ở ngoài xã hội.

Chính phủ tăng cường chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2012-2016 và Chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước trong cơ quan, đơn vị, tổ chức và trong lĩnh vực quản lý; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm kinh tế, tham nhũng, thu hồi tiền và tài sản bị chiếm đoạt. Người đứng đầu, người có thẩm quyền phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra tham nhũng, không kịp thời phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình; chịu trách nhiệm về những trường hợp xử lý hành chính, kỷ luật không đúng quy định pháp luật để lọt tội phạm, bao che cán bộ do mình quản lý có hành vi tham nhũng.

Hằng năm, Chính phủ báo cáo kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống tội phạm, Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng; nêu rõ các bộ, ngành, địa phương làm tốt và chưa tốt. Trong năm 2014, Chính phủ ban hành hướng dẫn chi tiết về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; xác định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng; ban hành, sửa đổi, bổ sung quy chuẩn chuyên môn cho hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần, tài chính, kế toán, ngân hàng, xây dựng để phục vụ hiệu quả hoạt động tố tụng; hướng dẫn việc bảo vệ, biểu dương, khen thưởng người tố giác tội phạm, việc xử lý các hành vi trả thù người tố giác tội phạm, tố cáo tham nhũng.

Quốc hội cũng đã dành thời gian thảo luận về dự án Luật đầu tư công. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung: Phạm vi điều chỉnh của Luật và mối quan hệ với các luật khác; Nguyên tắc quản lý đầu tư công; Chủ trương đầu tư và lập, thẩm định, phê duyệt các chương trình, dự án đầu tư công; Sự công khai, minh bạch các chương trình, dự án đầu tư công; Kế hoạch đầu tư trung hạn; Giám sát đầu tư của cộng đồng; Trách nhiệm, quyền hạn của các chủ thể liên quan đến đầu tư công; Quản lý nhà nước về đầu tư công…

Ngày 28-11-2013, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Buổi sáng, nghe Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về Dự thảo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi), dự thảo Nghị quyết về việc thi hành Hiến pháp; thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi) và Nghị quyết về việc thi hành Hiến pháp. Buổi chiều, thông qua Nghị quyết về phương án phát hành trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016 và thảo luận về dự án Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Phiên họp buổi sáng sẽ được phát thanh, truyền hình trực tiếp để đồng bào và cử tri cả nước cùng theo dõi.

 

Chia sẻ bài viết