18/04/2020 - 08:55

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam bộ

Thông báo mời đấu thầu 4.500 tấn gạo dự trữ quốc gia năm 2020

(CT)- Ngày 17-4-2020, Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Tây Nam bộ thông báo mời đấu thầu 4.500 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2020 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ, thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam bộ. Tổng mức đầu tư 48.431.250.000 đồng được chia làm 6 gói thầu, hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, hình thức hợp đồng trọn gói, có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng. Thời gian lựa chọn nhà thầu trong tháng 4-2020, thời gian thực hiện hợp đồng tối đa 50 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đồng thời đảm bảo gạo nhập kho dự trữ quốc gia xong trước ngày 30-6-2020.

Trước đó, ngày 16-4-2020, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long thông báo hủy thầu các gói thầu cung cấp 4.500 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2020. Theo đó, hủy 4 gói thầu cung cấp 4.500 tấn gạo nhập kho tại các Chi cục Dự trữ Nhà nước trực thuộc do nhà thầu từ chối thương thảo, hoàn thiện, ký kết hợp đồng. Đó là các nhà thầu: Công ty Cổ phần Lương thực Cao Lạng (gói thầu số 1, 400 tấn gạo, tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Sa Đéc), Công ty TNHH MTV Đức Thắng (gói thầu số 2, 1.300 tấn gạo, tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Long), Công ty TNHH xuất nhập khẩu lương thực Bình Minh Hai (gói thầu số 3 cung cấp 1.400 tấn gạo, tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Tháp Mười), Công ty Cổ phần lương thực Đông Bắc (gói thầu số 4, 1.400 tấn gạo, tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Tam Nông).

Linh Chi

Chia sẻ bài viết