Mỗi Tập đoàn, Tổng Công ty nhà nước phải là trung tâm đổi mới sáng tạo

Ngày 16-10 tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước