Tạo đột phá và chuyển biến căn bản trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

(TTXVN) - Ngày 7-6, Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề lĩnh vực Dân tộc thuộc trách nhiệm của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh.