30/05/2018 - 07:06

Thới Lai: Kiện toàn bộ máy chỉ đạo, điều hành xây dựng nông thôn mới

(CT)- Theo Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM) huyện Thới Lai, thời gian qua, việc kiện toàn, củng cố bộ máy XDNTM từ cấp huyện đến xã, ấp được huyện đặc biệt quan tâm.

Năm 2011, ngay từ khi bắt đầu bắt tay vào XDNTM, Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM huyện Thới Lai đã được thành lập. Tiếp đó, Huyện ủy Thới Lai ban hành Nghị quyết số 02-NQ/HU về đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM. Đồng thời, phân công các đồng chí Huyện ủy viên phụ trách chỉ đạo 12 xã; các trưởng, phó ban ngành đoàn thể huyện chỉ đạo trực tiếp các ấp về XDNTM. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo huyện thường xuyên đến địa bàn các xã để kiểm tra, đôn đốc và kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chương trình. Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý XDNTM xã tại tất cả 12 xã, Ban Phát triển ấp ở 101 ấp thường xuyên củng cố hoạt động; tham gia các lớp tập huấn nhằm tạo đội ngũ dồi dào, chất lượng trong chỉ đạo, điều hành thực hiện các tiêu chí về nông thôn mới.

CHI MAI

Chia sẻ bài viết