22/03/2014 - 21:33

THỚI LAI: DẪN ĐẦU THÀNH PHỐ VỀ TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN VỐN XÂY DỰNG CƠ BẢN

(CT)- Năm 2014, tổng nguồn vốn xây dựng cơ bản của huyện Thới Lai được thành phố giao 79,094 tỉ đồng. Theo đó, huyện bố trí 22,83 tỉ đồng để thanh toán cho 25 công trình hoàn thành trong năm 2013, hơn 17,8 tỉ đồng bố trí cho 13 công trình chuyển tiếp từ năm 2013 sang năm 2014 và bố trí 38,456 tỉ đồng để khởi công mới 21 công trình. Tính đến ngày 13-3-2014, Thới Lai dẫn đầu các quận, huyện trên địa bàn thành phố vế tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản với số vốn giải ngân hơn 33 tỉ đồng đạt 42% kế hoạch.

Theo UBND huyện Thới Lai, hiện nay nhu cầu vốn đầu tư xây dựng cơ bản của địa phương rất lớn để phục vụ xây dựng cơ sở hạ tầng nhất là đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới, nâng cấp mở rộng đường giao thông 4m, xây dựng các nhà văn hóa xã, nhà thông tin ấp… Vì vậy, Thới Lai đang tập trung kiến nghị thành phố xem xét tăng nguồn vốn bố trí đầu tư cho huyện để đáp ứng nhu cầu phát triển. Đặc biệt là sớm bố trí thêm vốn cho 2 tuyến đường ô tô về trung tâm 2 xã Trường Thắng và Tân Thạnh để huyện có thể triển khai trong năm 2014.

MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết