27/10/2010 - 09:39

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:

Thiết lập một mạng an sinh xã hội bền vững đang là vấn đề cấp bách tại Đông Á và ASEAN

Ngày 26-10 tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến dự và phát biểu khai mạc Hội thảo về “Sự phát triển xã hội ASEAN và xây dựng một mạng an sinh xã hội bền vững” do Viện Nghiên cứu kinh tế ASEAN và Đông Á (ERIA) và Trung tâm Châu Á tầm nhìn thế kỷ 21, Đại học Harvard phối hợp với Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM), Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam tổ chức. Tham dự Hội thảo có Tổng thư ký ASEAN Surin Pitsuwan, Giáo sư Arthur Kleinman-Giám đốc Trung tâm Châu Á Đại học Harvard cùng nhiều giáo sư của các Viện kinh tế của nhiều quốc gia trên thế giới.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu vẫn đang đặt ra nhiều thách thức đối với mục tiêu phát triển bền vững và cân bằng trên toàn thế giới. Đông Á nói chung - với tính chất là một khu vực mở, năng động, dồi dào nguồn lực, và ASEAN nói riêng - với vị trí là trung tâm của quá trình liên kết Đông Á, có vai trò quan trọng đóng góp vào sự phục hồi và tăng trưởng kinh tế toàn cầu... Thủ tướng nhấn mạnh, thiết lập một mạng an sinh xã hội bền vững đang là vấn đề cấp bách tại Đông Á và ASEAN. Những tác động tiêu cực về mặt xã hội của cuộc khủng hoảng vừa qua, cùng với tình trạng đói nghèo hiện nay và sự gia tăng của nhóm dân cư có mức thu nhập trung bình đang đặt ra nhiều vấn đề cần xử lý cả ở tầm vĩ mô và vi mô cả ở tầm quốc gia và khu vực. Những nỗ lực giảm nghèo và nhìn nhận đúng chiều hướng tích cực trong sự phát triển nhóm thu nhập trung bình chính là một phần quan trọng trong quá trình chuyển dịch mô hình phát triển ở Đông Á và ASEAN.

Theo Thủ tướng, phát triển bền vững còn đòi hỏi phải xử lý thỏa đáng các vấn đề liên quan đến an ninh năng lượng, lương thực, môi trường và các lĩnh vực an ninh phi truyền thống khác. Quyết tâm và nỗ lực cải cách của mỗi nền kinh tế là vô cùng thiết yếu, song chưa đủ. Các quốc gia cần phối hợp chính sách, tăng cường hợp tác, liên kết cả ở cấp độ khu vực và toàn cầu. Vai trò và trách nhiệm xã hội của cộng đồng doanh nghiệp, của người dân cũng trở nên có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện và bảo đảm các yêu cầu phát triển bền vững.

Thủ tướng nêu bật các khâu đột phá trong dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020 của Việt Nam là cải cách thể chế, phát triển kết cấu hạ tầng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đồng thời chú trọng các vấn đề an sinh xã hội, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên và bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu để phát triển bền vững. Phấn đấu đến năm 2020 Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, tạo nền tảng vững chắc để phát triển cao hơn trong giai đoạn tiếp theo. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước bình quân 7 - 8%. Đến năm 2020 GDP bình quân đầu người đạt khoảng 3.000 - 3.200 USD; thu nhập thực tế của dân cư gấp khoảng 3,5 lần so với năm 2010. Trên tinh thần này, Thủ tướng hoan nghênh Hội thảo đã lựa chọn những chủ đề rất thiết thực để thảo luận như châu Á và kinh tế toàn cầu; sự gia tăng nhóm dân cư thu nhập trung bình ở châu Á; mạng an sinh xã hội và các giá trị ở châu Á; ứng phó với thiên tai, an ninh năng lượng và biến đổi khí hậu... Đây là những là những vấn đề Việt Nam đặc biệt quan tâm và rất có ý nghĩa khi Việt Nam đang trong quá trình xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế, xã hội nói chung và Chiến lược an sinh xã hội nói riêng giai đoạn 2011-2020.

Thủ tướng tin tưởng Hội thảo sẽ là dịp để các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách đến từ các nước ASEAN, Đông Á và Hoa Kỳ trao đổi cởi mở và thẳng thắn về các chủ đề nêu trên và qua đó có đóng góp thiết thực cho việc nâng cao nhận thức, đề xuất những giải pháp và chính sách cụ thể về các vấn đề phát triển xã hội, thiết lập mạng an sinh xã hội bền vững cho Đông Á và ASEAN trong đó có Việt Nam.

Hội thảo diễn ra với 4 phiên thảo luận là phân tích thực trạng kinh tế thế giới từ phía cầu, sự tăng lên của bộ phận dân số có thu nhập trung bình ở châu Á, mạng lưới an sinh xã hội và những giá trị trong xã hội châu Á, nhưng vấn đề an sinh xã hội khác (phản ứng chính sách với thảm họa thiên nhiên, an ninh năng lượng và biến đổi khí hậu). Các giáo sư và những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực kinh tế tham luận với các chủ đề: Kinh tế châu Á và kinh tế thế giới trước và sau đại khủng hoảng 2008, mạng sản xuất ở Đông Á và nhu cầu trong và ngoài khu vực, thách thức đối với tăng trưởng bền vững...

THIỆN THUẬT (TTXVN)

Chia sẻ bài viết