11/08/2016 - 21:09

Thị trường Hàn Quốc - điểm đến của lao động trẻ

Theo thống kê của Trung tâm DVVL TP Cần Thơ, từ năm 2006 đến nay, toàn thành phố có 264 lao động đi XKLĐ sang HQ (năm 2011 đi XKLĐ sang HQ nhiều nhất 42 lao động). Giai đoạn này, rất nhiều thông tin thuận lợi của những lao động làm việc ở HQ, từ môi trường phù hợp, thu nhập ổn định, đến việc được chủ sử dụng lao động tín nhiệm và hằng tháng gởi tiền về phụ giúp gia đình. Đã có lao động XKLĐ sang HQ hết hợp đồng về nước đúng hạn đều tự tin và có điều kiện khởi nghiệp, hay được các công ty tuyển dụng vào các chức danh, vị trí phù hợp.

Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết