14/04/2018 - 09:21

Thí sinh được cộng tối đa 2 điểm trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT

(CT)- Theo kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp của Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ, thí sinh thi tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019 có điểm cộng ưu tiên cao nhất là 2 điểm, được cộng thấp nhất 0,5 điểm khuyến khích.

Theo đó, thí sinh được cộng 2 điểm là con của liệt sĩ, con thương binh - bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên, con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên” và con của các đối tượng khác theo quy định. Học sinh được cộng 1,5 điểm là con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con Anh hùng lao động, con thương binh mất sức lao động dưới 81%, con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%, con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%”. Cộng 1,0 điểm cho các đối tượng có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số, người dân tộc thiểu số, người đang sinh sống, học tập ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Học sinh thuộc từ hai nhóm đối tượng ưu tiên trở lên chỉ được cộng điểm thuộc nhóm cao nhất.

Học sinh được cấp chứng nhận nghề phổ thông trong kỳ thi do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức ở cấp THCS được cộng điểm khuyến khích như sau: Loại Giỏi 1,5 điểm; Khá 1,0 điểm; Trung bình 0,5 điểm.

Minh Hoàng

Chia sẻ bài viết