06/09/2011 - 09:03

Thí điểm thực hiện cơ chế hải quan một cửa quốc gia

(TTXVN)- Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 48/2011/QĐ-TTg về việc thí điểm thực hiện cơ chế hải quan một cửa quốc gia. Theo đó, phạm vi áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện vận tải nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh.

Quyết định nêu rõ, nội dung thí điểm thực hiện cơ chế hải quan một cửa quốc gia bao gồm: lựa chọn, công bố danh mục các thủ tục hành chính áp dụng thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia; khai và tiếp nhận thông tin khai báo về các thủ tục hành chính thông qua phương tiện điện tử; phản hồi thông tin và trả kết quả cho cơ quan, đơn vị thực hiện thủ tục hành chính thông qua phương tiện điện tử kết hợp với việc trả hồ sơ giấy.

Lộ trình thực hiện được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ tháng 10/2011-12/2012: xây dựng văn bản pháp lý; quy trình thủ tục; chuẩn bị về điều kiện hạ tầng công nghệ thông tin. Giai đoạn 2: từ tháng 01-12/2013: thí điểm thực hiện ở các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải và một số cơ quan Nhà nước ở địa phương thuộc các ngành tài chính; công thương và giao thông vận tải. Giai đoạn 3 thực hiện từ 01-12/2014: mở rộng thí điểm thực hiện ở các cơ quan thuộc Bộ Y tế; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Tài nguyên và Môi trường và một số cơ quan Nhà nước ở địa phương thuộc ngành y tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn; tài nguyên và môi trường. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15-10-2011.

Chia sẻ bài viết