07/12/2016 - 22:13

Ngày làm việc thứ 2 kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố khóa IX:

Thảo luận, đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của thành phố

* Bầu bổ sung Phó Trưởng ban Ban Kinh tế và Ngân sách

(CT)- Ngày 7-12, ngày làm việc thứ 2, kỳ họp thứ 4 của HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, diễn ra hoạt động báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND và thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017; về các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp...

Các đại biểu HĐND thành phố thảo luận ở tổ về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của thành phố. Ảnh: ANH DŨNG

Nhìn chung, thẩm tra của các Ban HĐND và ý kiến của đại biểu đều thống nhất nhận định: Năm 2016, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo đúng đắn, kịp thời và sâu sát của Thành ủy, sự giám sát của HĐND thành phố, quyết tâm trong điều hành, tổ chức thực hiện của UBND thành phố và các ngành, các cấp, cùng sự nỗ lực của các tầng lớp nhân dân và các doanh nghiệp, thành phố đã thực hiện đạt và vượt 11/13 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu theo Nghị quyết của HĐND thành phố. Hầu hết các ngành, lĩnh vực kinh tế đều tăng cao so với năm 2015. Lĩnh vực văn hóa- xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư, nâng chất, đạt nhiều kết quả tốt. Quốc phòng - an ninh được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo...

Qua thẩm tra của các Ban của HĐND, ý kiến đại biểu cũng chỉ ra những mặt hạn chế, khó khăn; đồng thời, đề nghị UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo các ngành, các cấp tập trung thực hiện nhiều vấn đề có liên quan trong thời gian tới. Trong đó, đề nghị nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, đổi mới công nghệ, tiếp cận nguồn vốn, tìm kiếm thêm thị trường để mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh xuất khẩu. Đề nghị UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo rà soát, xóa bỏ các quy hoạch, dự án không có khả năng thực hiện; khắc phục tình trạng chậm quyết toán trong xây dựng cơ bản; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án trọng điểm, tiến độ thu hồi đất đối với các công trình, dự án đã được cấp thẩm quyền thông qua chủ trương. Thực hiện tốt các giải pháp thu ngân sách, triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án khai thác quỹ đất, huy động thêm các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị, nông thôn mới, các thiết chế văn hóa ở cơ sở... Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo ngành chức năng nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan; có biện pháp khắc phục tình trạng nợ bảo hiểm xã hội kéo dài của một số doanh nghiệp; tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; tổ chức khám, chữa bệnh cho người có thẻ bảo hiểm y tế vào các ngày thứ bảy, chủ nhật. Đồng thời, có biện pháp hỗ trợ giảm nghèo bền vững, tổ chức dạy nghề phải gắn với giải quyết việc làm,... Các đại biểu cũng đóng góp nhiều ý kiến thiết thực để hoàn thiện các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

Đại biểu HĐND thành phố bầu bổ sung chức danh Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.

* Trong ngày làm việc thứ 2, HĐND thành phố đã bầu ông Thiều Quang Thân (sinh năm 1978), đại biểu HĐND thành phố, Phó Giám đốc Quỹ đầu tư phát triển thành phố giữ chức Phó Trưởng ban (chuyên trách) Ban Kinh tế và Ngân sách của HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 8-12, kỳ họp thứ 4 của HĐND thành phố khóa IX sẽ diễn ra các hoạt động: thảo luận ở hội trường; chất vấn và trả lời chất vấn, với phần trả lời chất vấn của giám đốc các Sở: Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

QUỐC TRƯỞNG

Chia sẻ bài viết