09/06/2012 - 05:08

KỲ HỌP THỨ 3, QUỐC HỘI KHÓA XIII

Thảo luận Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế

Tiếp tục Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII, sáng 8-6, Quốc hội thảo luận tại hội trường về Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh.

Đa số ý kiến các đại biểu đều khẳng định việc cần thiết thực hiện đề án tái cơ cấu nền kinh tế do thời gian gần đây nền kinh tế nước ta đã bộc lộ không ít yếu kém nội tại, tăng trưởng GDP đang có xu hướng chậm lại, lạm phát luôn ở mức khá cao, các cân đối vĩ mô chưa vững chắc, nợ nước ngoài và nợ công ở mức cao, nợ xấu ngân hàng có xu hướng gia tăng... Tuy nhiên, đề án tái cơ cấu nền kinh tế mới chỉ mới xác định khung định hướng chung của tái cơ cấu kinh tế và nhóm các giải pháp chủ yếu thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng mà chưa nêu bật được điểm đặc trưng cần thiết phải tái cơ cấu nền kinh tế, giải pháp cụ thể, cách thức, lộ trình thực hiện đề án, tác động khi thực hiện đề án...

Các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra rằng trong quá trình triển khai thực hiện đề án phải xác định rõ trách nhiệm vai trò của từng người đại diện chủ sở hữu, vai trò của quản lý... và có cơ chế minh bạch giám sát, vấn đề huy động nguồn vốn như thế nào trong quá trình thực hiện tái cơ cấu...

Thời gian qua, nguồn lực của nhà nước được huy động vào sự phát triển kinh tế thông qua việc đầu tư công và đầu tư cho doanh nghiệp nhà nước thì vai trò của nhà nước giữ vị trí như thế nào trong tổng thể quá trình tái cơ cấu nền kinh tế... Vì vậy, đề án cần làm rõ vấn đề liên quan đến phân bổ nguồn lực, đặc biệt tối ưu hóa, huy động được tổng lực của nguồn lực xã hội chuyển dần từ việc sử dụng nhiều nguồn lực nhà nước, hướng tới huy động nguồn lực xã hội. Trong quá trình tái cơ cấu của mỗi ngành cần chú ý vai trò của nông nghiệp, công nghiệp... tỉ trọng của thành phần kinh tế nhà nước bao nhiêu, tỉ trọng của doanh nghiệp chiếm bao nhiêu, tỉ trọng FDI như thế nào...

THU HÀ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết