12/03/2019 - 17:40

Thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh quận Thốt Nốt

(CT)- Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống vừa ký Quyết định về việc thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh quận Thốt Nốt.

Theo đó, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh quận Thốt Nốt được thành lập trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Đài Truyền thanh quận Thốt Nốt. Đây là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND quận Thốt Nốt, có tư cách pháp nhân, trụ sở, con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh quận Thốt Nốt chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện của UBND quận Thốt Nốt; chịu sự hướng dẫn, quản lý chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1-4-2019.

Đến nay, TP Cần Thơ đã có 2 Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh cấp quận là Ninh Kiều và Thốt Nốt được thành lập, cùng bắt đầu hoạt động từ ngày 1-4-2019.

PV

Chia sẻ bài viết