14/02/2020 - 21:11

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy:

Tháng 3-2020 sẽ tổ chức lấy ý kiến đóng góp rộng rãi cho Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố 

(CT)- Chiều 14-2, Tiểu ban Văn kiện Đại hội (ĐH) đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 (Tiểu ban Văn kiện Đại hội) họp nghe báo cáo việc triển khai thực hiện Kế hoạch chuẩn bị Văn kiện trình ĐH Đảng bộ thành phố và việc chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác chuẩn bị văn kiện ĐH đảng các cấp trong thành phố. Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Tiểu ban Văn kiện ĐH, cùng các đồng chí Thường trực Thành ủy chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy, phát biểu kết luận cuộc họp.

Tại cuộc họp, đồng chí Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Tổ trưởng Tổ biên tập của Tiểu ban Văn kiện ĐH, trình bày báo cáo tổng hợp góp ý của các cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên đối với Dự thảo lần 2 Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 tại ĐH đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, có 33 văn bản góp ý Dự thảo lần 2 Báo cáo Chính trị ĐH. Các tập thể, cá nhân góp ý khá chi tiết, cụ thể, rõ ràng. Nhiều ý kiến góp ý về lỗi kỹ thuật trong Dự thảo. Có ý kiến đề nghị Dự thảo không nên đề ra chỉ tiêu phát triển đảng viên trong nhiệm kỳ, cân nhắc không đưa chỉ tiêu tập hợp người dân vào các đoàn thể chính trị - xã hội.

Các thành viên Tiểu ban Văn kiện ĐH đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào Dự thảo Báo cáo Chính trị ĐH. Nhiều ý kiến góp ý về chủ đề ĐH; đề nghị cần đánh giá sát tình hình, cơ hội, tác động (tình hình thế giới và khu vực, biến đổi khí hậu) và thách thức của thành phố trong giai đoạn mới; Dự thảo Báo cáo Chính trị ĐH cần viết ngắn gọn, súc tích hơn, cần cập nhật số liệu chính xác. Về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới, cần xác định phát triển kinh tế nhanh hơn nhiệm kỳ này để nâng cao đời sống nhân dân; cơ cấu kinh tế hợp lý, xây dựng mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu; đề ra giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. Đề ra giải pháp quản lý, triển khai thực hiện tốt quy hoạch; đề ra mục tiêu cụ thể về xây dựng các khu công nghiệp. Đồng thời, cần đề ra giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền điện tử…

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Quốc Trung lưu ý: Tổ biên tập của Tiểu ban Văn kiện ĐH tiếp thu, tập hợp 33 văn bản đóng góp ý kiến của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và các ý kiến đóng góp tại cuộc họp để chỉnh sửa Dự thảo Báo cáo Chính trị ĐH. Cần nghiên cứu điều chỉnh lại cơ cấu của báo cáo bảo đảm hợp lý; đổi mới cách viết, tránh liệt kê, hạn chế phụ chú; về số liệu, cần có phụ lục riêng; dung lượng Dự thảo Báo cáo Chính trị ĐH không quá 35 trang A4. Bí thư Thành ủy yêu cầu, Tổ biên tập Tiểu ban Văn kiện ĐH hoàn thành Dự thảo Báo cáo Chính trị ĐH lần 3 trình Thường trực Thành ủy xem xét chỉnh sửa hoàn chỉnh. Giữa tháng 3-2020 sẽ tổ chức lấy ý kiến đóng góp rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân cho Dự thảo Báo cáo Chính trị ĐH.

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết