18/03/2011 - 08:55

KỲ HỌP THỨ 9, QUỐC HỘI KHÓA XII

Tập trung xem xét báo cáo đánh giá, tổng kết nhiệm kỳ

Kỳ họp thứ 9 - kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII sẽ khai mạc vào ngày 21-3-2011 tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Hà Nội. Dự kiến, Quốc hội sẽ làm việc trong thời gian 8 ngày. Thông tin này được công bố tại cuộc họp báo giới thiệu nội dung và chương trình kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XII do Văn phòng Quốc hội tổ chức chiều 17-3. Ông Trần Đình Đàn, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và ông Nguyễn Sỹ Dũng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội chủ trì cuộc họp báo.

Nội dung quan trọng của kỳ họp Quốc hội lần này là tập trung xem xét báo cáo đánh giá, tổng kết nhiệm kỳ của các cơ quan: Báo cáo tổng kết hoạt động của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007-2011); Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2007-2011 của Chủ tịch nước; Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2007-2011 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2007-2011 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2007- 2011 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Ông Nguyễn Sỹ Dũng cho biết, các báo cáo sẽ đề cập tới những nội dung công việc đã làm được, những khó khăn, tồn tại và bài học kinh nghiệm, kiến nghị, đề xuất để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế quan trọng của Nhà nước.

Về công tác xây dựng pháp luật, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 4 dự án luật, gồm: Luật Kiểm toán độc lập; Luật Phòng chống buôn bán người; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự ; Luật Thủ đô.

Ngoài hai nội dung quan trọng trên, Quốc hội sẽ nghe và thảo luận về: các báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và ngân sách nhà nước năm 2010; việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2011. Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo về quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2010 và tình hình thực hiện pháp luật về bình đẳng giới năm 2010; xem xét các báo cáo về phương án sử dụng 3.500 tỉ đồng đầu tư trở lại cho Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam và một số vấn đề quan trọng khác.

QUỲNH HOA (TTXVN)

Chia sẻ bài viết