19/01/2022 - 20:05

Tập trung xây dựng 6 đề án, chính sách dân tộc trong năm 2022 

(CT) - Ngày 19-1, Ủy ban Dân tộc Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân tộc năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Ðồng chí Dương Tấn Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, dự tại điểm cầu của TP Cần Thơ.

Tết Quân Dân mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2021 là mô hình “Dân vận khéo” mới do Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ phối hợp Học viện Phật giáo Nam tông Khmer và Bệnh viện Ða khoa Hòa Hảo - Medic Cần Thơ tổ chức nhằm chăm lo cho đồng bào dân tộc Khmer ở quận Ô Môn.

Năm qua, công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc luôn được sự quan tâm của các tỉnh ủy, thành ủy, HÐND, UBND các tỉnh, thành phố. Một số địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ban hành các chính sách đặc thù riêng của địa phương, như: hỗ trợ khám và chữa bệnh cho người nghèo, người ở vùng khó khăn; hỗ trợ học phí và trợ cấp xã hội cho học sinh; đãi ngộ đối với bác sĩ công tác tại các trạm y tế… Ủy ban Dân tộc đã kịp thời tham mưu Chính phủ ban hành các quyết định quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Ðồng thời chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để có đánh giá khoa học, đầy đủ và khách quan về chương trình. Năm 2021, Ủy ban Dân tộc đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của các vụ, đơn vị và cơ quan công tác dân tộc ở các tỉnh, thành phố trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Thời gian tới, Ủy ban Dân tộc tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Ðảng, Quốc hội, Chính phủ, các văn bản chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ có liên quan đến công tác dân tộc; tổ chức thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (giai đoạn 1); tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi… Ðồng thời tập trung xây dựng 6 đề án, chính sách dân tộc trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Tin, ảnh: PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết