09/09/2008 - 08:17

Tập trung triển khai tín dụng chính sách xã hội để giảm nghèo cơ bản và bền vững

* Xây dựng cơ chế ưu đãi khuyến khích đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân

Ngày 8-9-2008, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng, chủ trì hội nghị tổng kết 5 năm (2003-2008) hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), do NHCSXH Việt Nam tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 4 điểm cầu: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Cần Thơ.

5 năm qua, cả nước thực hiện các chương trình tín dụng chính sách ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đạt được những kết quả đáng kể, góp phần phát triển kinh tế- xã hội ở nhiều địa phương. Từ 3 chương trình với tổng dư nợ 7 ngàn tỉ đồng (năm 2003), đến nay NHCSXH đã có 14 chương trình cấp quốc gia và hàng chục chương trình cấp địa phương, với tổng dư nợ lên tới 42 ngàn tỉ đồng. Trên 9 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn, trong đó 1,4 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo và nhiều hộ đã có kinh tế khá giả. Hiện có khoảng 20 triệu người đang được hưởng lợi từ các nguồn vốn này. Riêng TP Cần Thơ, Chi nhánh NHCSXH Cần Thơ đã cho vay 859,79 tỉ đồng, tăng bình quân hàng năm là 65,48%, góp phần giảm hộ nghèo bình quân 1%/năm.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: Trong điều kiện lạm phát cao, cần tiếp tục cố gắng tập trung mọi nguồn lực cả xã hội cho việc giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, cần thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó tín dụng chính sách xã hội là giải pháp giúp giảm nghèo một cách cơ bản và bền vững, cần được tập trung triển khai mạnh mẽ thời gian tới. Đối với hộ nghèo và đối tượng chính sách xã hội, việc trợ vốn phải đi đôi với việc giúp kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, hướng dẫn cách làm ăn, cách sử dụng đồng vốn hiệu quả; tập trung mọi nguồn lực sẵn có để giải quyết nhanh cơ sở vật chất cho hệ thống NHCSXH... Phó Thủ tướng lưu ý, để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ sắp tới, NHCSXH cần có chiến lược phát triển ổn định, lâu dài; có chế độ, chính sách khuyến khích vật chất và tinh thần thỏa đáng đối với những cán bộ làm việc tốt, tận tụy vì sự nghiệp xóa đói giảm nghèo. Phó Thủ tướng giao cho các Bộ, ngành liên quan và UBND các cấp nghiên cứu để có các biện pháp cụ thể thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách xã hội và hỗ trợ tích cực cho NHCSXH hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

* Sáng 8-9, trong cuộc họp tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm hoàn thiện Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, biện pháp ưu đãi, khuyến khích các doanh nghiệp (DN), thành phần kinh tế đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Theo thống kê từ các địa phương, hiện có khoảng 1.063.800 lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế trên toàn quốc; trong đó, có trên 700.000 lao động là người ngoài tỉnh hoặc ngoài huyện có nhu cầu thuê nhà ở trong thời gian lao động. Tuy nhiên, các khu nhà ở tập trung (xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước hoặc từ doanh nghiệp) mới đáp ứng khoảng 7-10% chỗ ở cho những người lao động này; số còn lại người lao động còn lại phải tự thu xếp chỗ ở, thuê trọ rải rác trong các khu dân cư lân cận. Qua khảo sát của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, nguồn cung nhà ở cho người lao động tại các khu công nghiệp hiện nay vừa ít về số lượng, vừa kém về chất lượng, không bảo đảm vệ sinh môi trường và sức khỏe cho công nhân lao động....

Trước thực trạng này, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp cùng các Bộ, ngành hữu quan sớm xây dựng một số cơ chế, biện pháp ưu đãi cụ thể để giải bài toán bức xúc về nhà ở cho công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất; trong đó, chú trọng công tác quy hoạch, rà soát bổ sung quy hoạch phát triển các khu nhà ở cho người lao động vào quy hoạch phát triển khu công nghiệp. Đối với các khu công nghiệp đang trong giai đoạn chuẩn bị hình thành, khi lập quy hoạch chi tiết xây dựng, địa phương phải chú ý bố trí quỹ đất cho khu chung cư, các công trình văn hóa, xã hội, dịch vụ ngoài khu công nghiệp phục vụ đời sống của người lao động làm việc trong khu công nghiệp...

KIM XUÂN - P.V

Chia sẻ bài viết