14/07/2022 - 08:34

Ông Lê Văn Tính, Phó Chánh chuyên trách Văn phòng điều phối Xây dựng nông thôn mới TP Cần Thơ:

Tập trung thực hiện những vấn đề cấp thiết, nâng chất lượng cuộc sống cho người dân nông thôn 

MỸ THANH (thực hiện)

Sau hơn 12 năm thực hiện Chương trình xây dựng (XD) nông thôn mới (NTM), TP Cần Thơ bám sát lộ trình, thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong giai đoạn 2021-2025, với quyết tâm nâng chất Chương trình XD NTM, yêu cầu về các chỉ tiêu, tiêu chí NTM đặt ra ngày càng cao. Chính vì vậy, bên cạnh sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, các huyện, xã cần có những giải pháp linh hoạt, kịp thời để đưa công cuộc XD NTM đi vào chiều sâu, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Trao đổi với Báo Cần Thơ về vấn đề này, ông Lê Văn Tính, cho biết:

- Những năm qua, bộ máy tổ chức hoạt động XD NTM từ thành phố đến huyện, xã được kiện toàn và củng cố nên XD NTM ngày càng hiệu quả hơn. Ðến cuối năm 2021, toàn bộ 36 xã và 4 huyện của TP Cần Thơ được công nhận đạt chuẩn NTM và có 18/36 xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Không chỉ dừng lại ở việc hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí theo quy định, XD NTM của thành phố còn chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, tập trung vào những vấn đề cấp thiết và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân nông thôn. Không khó để nhận thấy, diện mạo nông thôn của thành phố ngày càng khởi sắc với hạ tầng kinh tế - xã hội dần hoàn thiện; sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn phát triển theo hướng hàng hóa, gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ. Cảnh quan, môi trường nông thôn dần được cải thiện; mạng lưới giáo dục đào tạo và chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm thường xuyên...

Theo kế hoạch, năm 2022, thành phố công nhận thêm 4 xã đạt chuẩn NTM nâng cao: xã Trường Long, huyện Phong Ðiền; xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh; xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai; xã Thới Xuân huyện Cờ Ðỏ. Bên cạnh đó, có 3 xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm nay là xã Thới Ðông, huyện Cờ Ðỏ; xã Xuân Thắng và Trường Xuân A, huyện Thới Lai.  

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được xem là đòn bẩy để phát triển kinh tế nông thôn. Vậy việc lồng ghép Chương trình OCOP và Chương trình XD NTM được thành phố thực hiện như thế nào, thưa ông?

- Việc phát triển các sản phẩm OCOP góp phần thực hiện có hiệu quả nhóm tiêu chí “Kinh tế và hình thức tổ chức sản xuất”, tác động trực tiếp đến các tiêu chí then chốt trong XD NTM như thu nhập, hộ nghèo, lao động có việc làm, tổ chức sản xuất... nên được thành phố đặc biệt quan tâm.

Trong 6 tháng đầu năm 2022 thành phố đánh giá và xếp hạng cho 15 sản phẩm OCOP. Kết quả này nâng tổng số sản phẩm OCOP được đánh giá, xếp hạng toàn thành phố lên 56 sản phẩm. Trong đó có 40 sản phẩm 4 sao và 16 sản phẩm 3 sao. Nhằm phát huy vai trò của Chương trình OCOP trong việc hỗ trợ, thúc đẩy việc hoàn thiện các tiêu chí về NTM, chúng tôi đang phối hợp các đơn vị liên quan hướng dẫn các chủ thể chuẩn bị hồ sơ, thủ tục để đánh giá và xếp hạng thêm 53 sản phẩm tiềm năng trong 6 tháng cuối năm 2022.

 Theo ông đâu là những khó khăn mà TP Cần Thơ đang gặp phải trong quá trình  XD NTM?

- Hiện nay, các tiêu chí XD NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu ở các bộ, ngành còn chậm ban hành hướng dẫn. Ðây là nguyên nhân Bộ tiêu chí TP Cần Thơ về xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 chưa được ban hành gây ảnh hưởng đến kế hoạch, tiến độ XD NTM tại các xã.

Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân là một trong những mục tiêu trọng tâm trong XD NTM của TP Cần Thơ trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, việc huy động các nguồn lực cho việc XD NTM còn hạn chế, chưa tương xứng với lợi thế, tiềm năng. Hiện vốn đầu tư Nhà nước cho thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia còn hạn hẹp trong khi việc thực hiện lồng ghép XD, nâng chất các tiêu chí NTM chưa đạt yêu cầu. Thực tế triển khai XD NTM tại các địa phương cho thấy, sinh kế người dân nông thôn, giải quyết việc làm, bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân vẫn chưa có những giải pháp căn cơ, bền vững. Cùng với đó, các xã vẫn chưa phát huy tích cực vai trò của cộng đồng dân cư trong tham gia XD cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp, xử lý rác thải sinh hoạt, phế phẩm trong chăn nuôi…

Vậy thành phố đã đề ra giải pháp gì cho công tác XD NTM thời gian tới, thưa ông?

- UBND TP Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch số 147/KH-UBND triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia XD NTM giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn TP Cần Thơ. Mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2025, công nhận 24/36 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, trong đó có 8 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Ðồng thời, có 1 huyện đạt chuẩn NTM nâng cao.

Ðể đạt mục tiêu đề ra, kế hoạch đề ra các nhiệm vụ trọng tâm: phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội đảm bảo kết nối nông thôn - đô thị và kết nối các vùng miền; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe người dân nông thôn; tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành Nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn góp phần nâng cao thu nhập người dân theo hướng bền vững...

Ðối với công tác XD NTM từ đây đến cuối năm, Văn phòng điều phối XD NTM đẩy nhanh tiến độ tham mưu UBND thành phố ban hành các văn bản, chủ trương thực hiện chương trình NTM giai đoạn 2021-2025 của thành phố, đồng thời triển khai hướng dẫn các địa phương thực hiện. Bên cạnh đó, tăng cường theo dõi, đôn đốc các xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí, hồ sơ thủ tục công nhận; đảm bảo cuối năm 2022 hoàn thiện hồ sơ thủ tục công nhận 4 xã NTM nâng cao theo kế hoạch.  

Với yêu cầu đặt ra các tiêu chí NTM ngày càng cao, các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động XD NTM cả chiều rộng và chiều sâu đến hộ dân trên địa bàn. Ðồng thời, quan tâm XD và tổ chức phát triển sản xuất theo hướng liên kết chuỗi giá trị, tăng chất lượng sản phẩm. Ðơn cử, mô hình hợp tác xã liên kết theo chuỗi giá trị gắn với Chương trình OCOP, Chương trình tổng thể “Phát triển nông nghiệp xanh, sạch, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu đến năm 2030”…

Xin cảm ơn ông!

Chia sẻ bài viết