04/01/2018 - 22:06

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đảm bảo an sinh xã hội 

(CT) – Ngày 4-1-2018, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác lao động, người có công và xã hội năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ đến dự.  

Ảnh: A.P 

Năm 2018, Sở LĐ-TB&XH thành phố đề ra các chỉ tiêu chủ yếu: giải quyết việc làm cho 50.250 lao động; đào tạo nghề 46.000 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 72% và đào tạo nghề nghiệp đạt 56,5%; duy trì 85 xã, phường, thị trấn làm tốt công tác thương binh - liệt sĩ; phù hợp trẻ em; giảm 1% tỷ lệ hộ nghèo (còn 1,55%); trên 95% trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được trợ giúp với nhiều hình thức; 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế… Đồng thời, ngành tập trung thực hiện đồng bộ nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực: lao động, việc làm, giáo dục nghề nghiệp; chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; xã hội… Dịp này, Sở LĐ-TB&XH thành phố phát động và ký kết giao ước thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.  

Năm 2017, ngành LĐ-TB&XH thành phố cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu, trong đó, số lao động được tạo việc làm mới, tuyển sinh và dạy nghề đạt và vượt kế hoạch; thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa; trợ giúp kịp thời các đối tượng bảo trợ xã hội; huy động nhiều nguồn lực chăm lo đời sống hộ nghèo, cận nghèo; đẩy mạnh bảo vệ và chăm sóc trẻ em cũng như thực hiện tốt hơn các quyền trẻ em; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới đa dạng và đi vào thực chất… Cuối năm 2017, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 69,6% và đào tạo nghề đạt 54,2%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,55% (giảm 1,2%).

Ghi nhận và biểu dương thành tích ngành LĐ-TB&XH thành phố năm qua, ông Lê Văn Tâm yêu cầu năm 2018, lãnh đạo ngành tập trung sắp xếp bộ máy tinh gọn, đảm bảo hiệu quả công việc, lĩnh vực phụ trách; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường tính chặt chẽ, đồng bộ trong thanh, kiểm tra, quản lý; xây dựng nhà ở cho đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo. Đối với công tác giáo dục nghề nghiệp, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên; liên kết đào tạo; đào tạo đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp, xã hội. Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố lưu ý, ngành phối hợp và sâu sát hơn nữa hoạt động các Hội; duy trì và nhân rộng mô hình giảm nghèo hiệu quả, tăng cường hỗ trợ vốn vay, kỹ thuật, hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững; quan tâm điều kiện hoạt động, chế độ, chính sách cũng như vận động các tổ chức, nhà hảo tâm để chăm lo tốt hơn các đối tượng thụ hưởng tại các Trung tâm trực thuộc. Đồng thời, thực hiện kịp thời, đầy đủ chế độ, chính sách đối với gia đình chính sách, hộ nghèo, bảo trợ xã hội… dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.  

Dịp này, 2 tập thể: Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ TP Cần Thơ; Phòng LĐ-TB&XH quận Bình Thủy và 2 cá nhân: ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ; ông Châu Hồng Thái, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP Cần Thơ có thành tích xuất sắc trong công tác 10 năm triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới giai đoạn 2007-2017 nhận Bằng khen của Bộ LĐ-TB&XH (ảnh). Nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc, hoàn thành nhiệm vụ năm 2017 nhận Bằng khen UBND TP Cần Thơ; Giấy khen Sở LĐ-TB&XH TP Cần Thơ.

A.P

Chia sẻ bài viết