21/12/2014 - 15:54

ĐẢNG BỘ PHƯỜNG AN HÒA

Tập trung lãnh đạo khắc phục hạn chế, xây dựng Đảng bộ Trong sạch Vững mạnh

Đó là mục tiêu mà Đảng bộ phường An Hòa, quận Ninh Kiều, đã và đang tập trung thực hiện trong năm 2014. Sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI (NQTW4), Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy phường đã tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; chấn chỉnh tác phong làm việc của cán bộ, công chức; đẩy mạnh quản lý trật tự đô thị, cải cách hành chính…Với những nỗ lực ấy đã tạo được sự chuyển biến trên các mặt công tác, góp phần xây dựng Đảng bộ vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng

Theo đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường An Hòa, sau kiểm điểm theo tinh thần NQTW4 đến nay, các cấp ủy đảng của Đảng bộ phường An Hòa đã chỉ đạo và thực hiện chặt chẽ hơn đối với công tác tự phê bình và phê bình trong tập thể, cá nhân, nhằm kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ. Hằng tháng, trong sinh hoạt chi bộ đều thực hiện nghiêm công tác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, nhất là đối với việc thực hiện các nghị quyết của chi bộ và đảng ủy cấp trên. Qua kiểm điểm, BTV Đảng ủy phường có nhiều chuyển biến trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Tại hội nghị kiểm điểm, BTV Đảng ủy phường đã nhìn nhận phương pháp lãnh đạo chính trị tư tưởng còn chậm đổi mới, nội dung chưa thật sắc bén, chưa đủ sức động viên ý chí của cán bộ, đảng viên và nhân dân; việc vận dụng và tổ chức thực hiện ở từng lúc, từng nơi còn chậm, thiếu sâu sát và chưa đạt yêu cầu. Từng lúc, BTV chưa nắm chắc tình hình, tư tưởng cán bộ, từ đó chưa kịp thời góp ý, chấn chỉnh nên vẫn còn một số ít cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, thiếu trách nhiệm với bản thân và tổ chức đảng. Khắc phục hạn chế trên, BTV Đảng ủy phường tăng cường lãnh đạo toàn diện và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng và rèn luyện đạo đức, lối sống trong tổ chức đảng, đảng viên. Việc học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết được Đảng ủy tổ chức nghiêm túc, đồng bộ và có hiệu quả thiết thực. Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hạnh nói: “BTV tăng cường chỉ đạo đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ đảng viên; quan tâm việc nêu gương người tốt, việc tốt, phát huy nhân rộng những nhân tố tích cực để đẩy lùi tiêu cực. Từ đó, việc tổ chức triển khai, học tập, quán triệt nghị quyết các cấp có nhiều chuyển biến tích cực. Cán bộ, đảng viên tham dự đạt trên 98%; trong quá trình học tập nghị quyết luôn thể hiện tinh thần, thái độ nghiêm túc, tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến”. Bên cạnh đó, BTV Đảng ủy phường chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những hành động thiết thực. Qua phát động, đã xuất hiện nhiều cách làm hay, hiệu quả, như: tăng cường công tác kiểm tra, nhắc nhở, xử lý các trường hợp xây dựng không phép, sai phép; bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của phường thực hiện cải cách hành chính, tạo sự hài lòng của người dân đạt trên 95%; tăng cường công tác kiểm tra bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn…

Hội ý 4 Thường trực phường An Hòa đánh giá tình hình hoạt động trong tháng. 

Việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý vững về chính trị, giỏi về chuyên môn, cũng được BTV Đảng ủy phường An Hòa quan tâm thực hiện. Tuy nhiên, BTV Đảng ủy cũng nhận thấy công tác đào tạo nguồn cán bộ có trình độ về chính trị, chuyên môn chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; từng lúc, chưa quan tâm đúng mức việc lãnh chỉ đạo xây dựng, tạo nguồn cán bộ khu vực, đội ngũ cán bộ kế thừa còn hụt hẫng…Theo đồng chí Lê Thị Thanh Xuân, cán bộ phụ trách tổ chức của Đảng ủy phường, sau kiểm điểm, Đảng ủy phường thực hiện tốt công tác quy hoạch các chức danh chủ chốt của phường và Ban Chấp hành Đảng bộ, BTV Đảng ủy giai đoạn 2015-2020 đúng quy trình, đảm bảo tính kế thừa và phát triển. Hằng năm, phường đều thực hiện công tác đánh giá cán bộ để làm cơ sở cho việc phân công, bố trí cán bộ hợp lý, đúng khả năng nhằm phát huy vai trò cán bộ. Để đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên, BTV Đảng ủy thường xuyên nhắc nhở các cấp ủy thực hiện tốt việc phân công giao việc cho cán bộ, đảng viên. Từ năm 2012 đến nay, Đảng ủy, UBND phường đã tạo điều kiện cho 5 đồng chí trong diện qui hoạch học trung cấp lý luận chính trị; 1 đồng chí học chương trình đại học, 1 đồng chí học chương trình cao học; hơn 300 lượt cán bộ được đào tạo, bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Ngoài ra, có 5 cán bộ của phường đã sắp xếp thời gian tự học chương trình đại học và cao học.

Xây dựng chính quyền vững mạnh

Một trong những hạn chế mà BTV Đảng ủy phường An Hòa nhìn nhận là việc quản lý đất công chưa chặt chẽ, chưa có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả. Việc triển khai, thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn chưa kịp thời; lãnh đạo phường chưa nắm sát tình hình báo cáo về quận và đề xuất, kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét giải quyết những việc chưa phù hợp, gây bức xúc trong nhân dân. Theo đồng chí Trần Thiện Tuấn, Chủ tịch UBND phường An Hòa, sau kiểm điểm, BTV Đảng ủy chỉ đạo UBND phường tập trung khắc phục những hạn chế đã được phân tích, làm rõ. Trong đó, phân công đồng chí Chủ tịch UBND phường làm Tổ trưởng Tổ quản lý đô thị phường. Phường kiến nghị về quận ban hành quyết định quản lý phần đất công trên địa bàn, cắm cọc xác định ranh giới để quản lý; đồng thời cán bộ phường thường xuyên phối hợp cùng cán bộ khu vực tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm, lấn chiếm đất công. Từ năm 2012 đến nay, phường đã thực hiện cưỡng chế, buộc tháo dỡ, trả lại hiện trạng 7 trường hợp xây dựng lấn chiếm, sai phép… Phường tăng cường phối hợp cùng khu vực giám sát, kiểm tra các công trình, dự án xây dựng trên địa bàn, kịp thời phối hợp cùng đơn vị thi công tháo hoặc báo cáo về quận xử lý những trường hợp gây bức xúc trong dân.

Công tác quản lý trật tự kỷ cương đô thị bước đầu có sự chuyển biến. UBND phường quan tâm chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như qua đài truyền thanh của phường, tờ tin hàng tháng phát đến tận hộ dân, cho người dân cam kết; tổ chức tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm. Đồng chí Trần Thiện Tuấn cho biết: “Sau kiểm điểm, phường tập trung từng bước tháo gỡ các khó khăn, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, giải quyết các trường hợp gây mất vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị… Nhờ tập trung nhiều giải pháp kết hợp với việc xác định các mục tiêu phấn đấu rõ ràng, giải quyết dứt điểm từng vụ việc nên phường đã được công nhận danh hiệu văn hóa vào năm 2013”.

Công tác cải cách hành chính được lãnh đạo phường quan tâm chỉ đạo thực hiện. Cán bộ, công chức phường thường xuyên cập nhật và rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến cải cách hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường tuyên truyền cải cách hành chính bằng nhiều hình thức như trên đài truyền thanh, tờ tin của phường…Các đồng chí lãnh đạo phường cũng nêu cao trách nhiệm trong lãnh đạo, điều hành và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện của các ngành để kịp thời khắc phục hạn chế. Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, đồng chí Trần Thiện Tuấn nói: “Sau kiểm điểm theo tinh thần NQTW4, lãnh đạo phường chấn chỉnh lề lối làm việc của cán bộ, công chức; đồng thời mạnh dạn xử lý cán bộ, công chức vi phạm nội quy cơ quan, gây phiền hà trong dân… Từ đó, cán bộ, công chức của phường nâng cao tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp giữa các bộ phận nhịp nhàng hơn, góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho dân.

Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường An Hòa, nói: “BTV Đảng ủy phường có nhiều cố gắng khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, nhưng vẫn còn những mặt công tác thực hiện chưa đạt theo yêu cầu như: Công tác quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ kế thừa số lượng và chất lượng chưa cao; việc lãnh đạo thực hiện xây dựng trật tự kỷ cương đô thị có nhiều cố gắng nhưng có lúc, có nơi chưa đạt yêu cầu…”. Để thực hiện tốt hơn nữa NQTW4, BTV Đảng ủy phường An Hòa đề ra biện pháp khắc phục trong thời gian tới là tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, công chức, đảng viên; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, từng Ủy viên Ban Chấp hành, BTV phải gương mẫu, làm trung tâm đoàn kết tập hợp cán bộ, đảng viên và quần chúng; tăng cường kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên; tập trung củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, hoạt động ngày càng có hiệu quả; quan tâm thực hiện tốt hơn nữa công tác đào tạo, quy hoạch cán bộ; xây dựng chính quyền vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước…

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết