09/12/2023 - 15:26

Trường Đại học Tây Đô và Trường Đại học Nam Cần Thơ

Tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số trong đào tạo, nghiên cứu khoa học 

(CT) - Năm học 2023-2024, Trường Ðại học Tây Ðô tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính. Trong đó, tăng cường chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy học và kiểm tra đánh giá người học. Trường đã ký kết hợp tác với Viettel Cần Thơ cung cấp các dịch vụ kết nối di động cho nhà trường, phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy. Viettel cũng nghiên cứu xây dựng và triển khai bộ giải pháp lớp học thông minh, trường học thông minh cho nhà trường.

Giờ học của sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô, Trường Ðại học Nam Cần Thơ.

Giờ học của sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô, Trường Ðại học Nam Cần Thơ.

Năm học vừa qua, Trường Ðại học Tây Ðô tăng cường đầu tư hiện đại hóa trang thiết bị, cơ sở vật chất góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng các tiêu chuẩn về điều kiện đảm bảo chất lượng và mục tiêu phát triển của trường.  

m Tại Trường Ðại học Nam Cần Thơ, trong các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024, có việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong các hoạt động quản lý, dạy và học; nghiên cứu khoa học trong giảng viên và sinh viên, triển khai rộng rãi công tác đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học, bài báo quốc tế, nâng cao chất lượng nghiên cứu… Năm học qua, trường đã đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất, các trang - thiết bị, tài liệu giảng dạy, dụng cụ thí nghiệm, học tập hiện đại đồng bộ, giáo trình tiên tiến, phục vụ việc đào tạo và đặc biệt trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Một số công trình đã khánh thành và đưa vào sử dụng trong năm nay; trong đó có Trung tâm Phát triển và Ứng dụng phần mềm DNC, góp phần phục vụ cho công tác chuyển đổi số của trường.

Tin, ảnh: B.NG

Chia sẻ bài viết