29/01/2008 - 09:02

Tập trung chăm lo việc ăn, ở, sinh hoạt, sản xuất, việc làm cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc

Quyết định 134/QĐ-TTg về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn của Chính phủ là chính sách đầu tư trực tiếp tới hộ nghèo, thu được những kết quả cụ thể, góp phần nâng cao đời sống của bà con. Năm nay là năm cuối thực hiện chương trình giai đoạn 2005-2008. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Ủy ban Dân tộc cùng các bộ ngành đặt nhiệm vụ trọng tâm trong năm nay là tập trung ưu tiên vấn đề giải quyết đất sản xuất dưới nhiều hình thức: cấp đất, hỗ trợ sản xuất, đào tạo nghề và giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động...

Ủy ban Dân tộc đang nỗ lực để hoàn thành hỗ trợ về nhà ở với số lượng còn lại năm 2008, đặc biệt ở các tỉnh Sơn La, Thanh Hóa, Sóc Trăng; gắn việc giải quyết nhà ở với giải quyết đất ở cho những hộ thuộc diện khó khăn ở những nới thiếu quỹ đất vùng ven thị, các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Giải quyết cơ bản việc hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho các hộ sống rải rác hoặc những nơi không có khả năng xây dựng các công trình nước tập trung, bảo đảm không để hộ dân không có nước sinh hoạt. Hoàn thành cơ bản chỉ tiêu xây dựng các công trình nước tập trung trên cơ sở rà soát quy hoạch, bố trí xây dựng các công trình tập trung, ưu tiên cho những vùng khó khăn, nhiều đối tượng nghèo, đồng bào dân tộc, có đông đối tượng hưởng lợi bằng nguồn vốn 134 và lồng ghép với các nguồn vốn Chương trình 135, nước sạch nông thôn, vốn tài trợ khác, bảo đảm hiệu quả cao nhất.

Để hoàn thành các mục tiêu trên, các địa phương cần tổ chức thực hiện, tiếp tục rà soát, phân loại, xác định đúng đối tượng, nội dung và mức độ thụ hưởng chính sách, nhất là nhu cầu hỗ trợ về đất sản xuất, nước sinh hoạt, bổ sung hoàn chỉnh kế hoạch thực hiện Quyết định 134 của địa phương cả giai đoạn và năm 2008. Đặc biệt các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long cần tiến hành điều tra lại xác định chính xác nhu cầu cần hỗ trợ giải quyết đất sản xuất, gắn với đào tạo nghề, giải quyết việc làm, làm cơ sở để xây dựng kế hoạch thực hiện khi ban hành chính sách cho khu vực này...

QUỲNH HOA (TTXVN)

Chia sẻ bài viết