14/01/2023 - 10:47

Tạp chí khoa học Trường Đại học Trà Vinh gia nhập thư mục các tạp chí truy cập mở 

(CTO) - Ngày 14-12, lãnh đạo Trường Đại học Trà Vinh cho biết Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh (TVUJS) đã được Thư mục các tạp chí truy cập mở (Directory of Open Access Journals – DOAJ) chấp thuận làm thành viên và kết nối cơ sở dữ liệu từ hệ thống xuất bản trực tuyến của TVUJS vào DOAJ.

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh.

Thư mục các tạp chí truy cập mở (DOAJ) là hệ thống cơ sở dữ liệu duy nhất khái quát các tạp chí truy cập mở đa dạng từ khắp nơi trên thế giới, một phần quan trọng của cơ sở hạ tầng truy cập mở toàn cầu với các thành viên, đại sứ, tình nguyện viên có trụ sở tại 45 nước và sử dụng 36 ngôn ngữ trên thế giới.

Đến tháng 12-2022, DOAJ có 18.771 tạp chí truy cập mở, 8.396.135 bài nghiên cứu về các lĩnh vực khoa học, công nghệ, y học, khoa học xã hội và nhân văn từ 132 quốc gia vùng lãnh thổ với nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh trong cơ sở dữ liệu truy cập mở DOAJ.​

TVUJS là một trong số các tạp chí tại Việt Nam đã thực hiện chính sách xuất bản trực tuyến và có sự kết nối với các CSDL quốc tế. Từ năm 2019, TVUJS là thành viên của tổ chức Crossref, các bài báo xuất bản bởi TVUJS đều có gán mã định danh DOI (Digital Object Identifier) giúp độc giả, nhà nghiên cứu, cộng tác viên dễ dàng tìm kiếm, tra cứu.

TVUJS đã kết nối thành công với các cơ sở dữ liệu khoa học trong nước và quốc tế như Google Scholar, Research Gate, BASE, WorldCat, VCGate.

Những năm tới, TVUJS sẽ tiếp tục hoàn thiện và nộp hồ sơ đăng kí gia nhập Hệ thống trích dẫn khoa học các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN Citation Index, gọi tắt là ACI).

BÌNH NGUYÊN

Chia sẻ bài viết