27/11/2019 - 20:25

Tạo thuận lợi trong thực hiện thủ tục hành chính 

Từ đầu năm đến nay công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của quận Cái Răng đạt nhiều kết quả tích cực. Việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” đã đi vào nề nếp ổn định; mô hình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước được quan tâm thực hiện ngày càng tốt hơn, góp phần giảm thiểu thời gian giải quyết công việc, giảm chi phí, hạn chế đáng kể tình trạng người dân phải đi lại nhiều lần…

Ông Ngô Quốc Huy, ở phường Ba Láng, chia sẻ: "Khi đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND quận để làm hồ sơ xin giấy phép kinh doanh, tôi được cán bộ hướng dẫn nộp tờ khai đăng ký kinh doanh, tờ khai đăng ký thuế… Cán bộ còn hướng dẫn tận tình việc thuê nhà phải ghi rõ địa chỉ kinh doanh, mục đích thuê, nếu trong trường hợp không có số nhà phải đến công an phường xin số nhà, một người chỉ được đứng tên duy nhất một hộ kinh doanh (xét trên phạm vi cả nước). Chỉ cần đến Bộ phận Một cửa hỏi về thủ tục là được chỉ dẫn tận tình, rất thuận lợi trong việc làm hồ sơ đăng ký kinh doanh mà không phải mất thời gian đi lại nhiều lần".

Cán bộ Một cửa UBND phường Tân Phú hướng dẫn TTHC cho người dân.

Cùng tâm trạng phấn khởi, ông Nguyễn Văn Tứ, ngụ phường Tân Phú, cho biết: "Khi đến phường làm thủ tục khai sinh cho con, cán bộ phường hướng dẫn tôi làm luôn các thủ tục khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế, hộ khẩu cho cháu nên rất nhanh và thuận lợi. Cán bộ còn hướng dẫn nhiệt tình cách ghi các tờ khai, biểu mẫu. Tôi cảm thấy người đến làm thủ tục luôn được quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi".

Tính từ đầu năm đến nay, ở quận Cái Răng, tổng số hồ sơ TTHC được tiếp nhận ở cấp quận là 7.816; cấp phường là 32.027. Trong đó, số hồ sơ được giải quyết trước hẹn ở cấp quận: 598; cấp phường: 73. Số hồ sơ giải quyết đúng hẹn cấp quận: 7.067; cấp phường: 31.703. Hồ sơ trễ hẹn: 151 cấp quận; 251 cấp phường; nguyên nhân do công chức, viên chức xử lý hồ sơ chậm trên hệ thống nên liệt vào loại hồ sơ trả quá hạn nhưng thực tế người dân đều được trả hồ sơ đúng hạn. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của cả 2 cấp quận và phường là 68 thủ tục. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 có lĩnh vực công thương, thi đua - khen thưởng. Trong năm, quận tiếp nhận 64 hồ sơ mức độ 3 và đã giải quyết tất cả các hồ sơ này; tiếp nhận và trả kết quả qua Dịch vụ Bưu chính công ích 144 hồ sơ. Số hồ sơ TTHC được xử lý trực tuyến mức độ 3: 106 hồ sơ, không phát sinh hồ sơ trực tuyến mức độ 4.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách TTHC của quận còn một số khó khăn nhất định. Bộ TTHC thay đổi liên tục với thời gian khá gần, gây khó cho công chức và người dân trong quá trình cập nhật và thực hiện niêm yết. Công tác phối hợp trong giải quyết hồ sơ hành chính còn nhiều hạn chế. Việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác các chức danh theo quy định tại Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 1-7-2019 của Chính phủ còn nhiều khó khăn. Trình độ, năng lực của một bộ phận cán bộ, công chức (trong đó có cả đội ngũ cán bộ không chuyên trách) còn hạn chế cũng phần nào ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền cho người dân; vẫn còn tình trạng nặng về hình thức trong thực hiện niêm yết, công khai, minh bạch TTHC. Ông Đỗ Văn Được, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Phú, cho biết: Mặc dù phường đã nỗ lực trong công tác tuyên truyền sử dụng dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 đối với một số thủ tục nhưng người dân vẫn chưa thật sự mặn mà với hình thức này. Một phần do người dân vẫn còn thói quen đến phường thực hiện thủ tục trực tiếp (vì nhiều thủ tục người dân đến thực hiện có thể nhận kết quả ngay). Thêm vào đó, thao tác dịch vụ công trực tuyến đối với một số người dân còn mới mẻ nên ngại sử dụng. Từ những nguyên nhân trên nên trong năm phường không phát sinh hồ sơ trực tuyến.

Ông Lê Quang Hiển, Phó Trưởng Phòng Nội vụ quận Cái Răng, cho biết: Để khắc phục những khó khăn vướng mắc trên, lãnh đạo UBND quận đã chỉ đạo các phòng chức năng, UBND cấp phường tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện những nội dung, nhiệm vụ về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước. Bên cạnh đó, cần đa dạng hình thức tuyên truyền cải cách hành chính để người dân dễ tiếp cận; thường xuyên rà soát TTHC thuộc lĩnh vực từng ngành theo các Quyết định đã công bố. Quận cũng sẽ quan tâm nâng cao trình độ, kiến thức năng lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực cải cách hành chính, các quy định của pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức của quận và phường. Các đơn vị cần nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, kiên quyết xử lý những cán bộ, công chức có hành vi, thái độ nhũng nhiễu, hách dịch, cửa quyền nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính trên địa bàn, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC.

Hoàng Yến

Chia sẻ bài viết