14/11/2019 - 07:32

Tạo thuận lợi cho việc thực hiện lý lịch tư pháp 

Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) được coi là giấy tờ pháp lý quan trọng chứng minh cá nhân có hay không có án tích khi tham gia vào các quan hệ pháp lý. Để nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân tiếp cận và sử dụng các hình thức thực hiện thủ tục LLTP, Sở Tư pháp thành phố đã đẩy mạnh tuyên truyền về cấp phiếu LLTP trực tuyến, rút ngắn thời gian thực hiện LLTP…

Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Sở Tư pháp TP Cần Thơ.

Theo Sở Tư pháp thành phố, từ đầu năm đến 20-9-2019, có 8.586 hồ sơ cấp Phiếu LLTP, gần bằng tổng số hồ sơ 2018 là 8.807 hồ sơ. Hồ sơ LLTP được tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính tăng từ 27% lên 41% và có 1.119 hồ sơ trực tuyến nộp trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của Trung tâm LLTP Quốc gia, tăng từ 0,02% lên 13%.

Thời gian cấp phiếu LLTP, phương pháp trả kết quả cấp phiếu cũng được cải thiện đáng kể. Theo quy định của Luật LLTP, việc yêu cầu cấp phiếu LLTP của cá nhân có nơi đăng ký thường trú trên địa bàn tỉnh, thành phố, có thời hạn giải quyết hồ sơ là 10 ngày làm việc. Bà Nguyễn Thị Ngọc Phụng, chuyên viên Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật Sở Tư pháp TP Cần Thơ, cho biết: “Tôi đã đề ra sáng kiến rút ngắn thủ tục cấp phiếu LLTP từ 10 ngày xuống còn 5 ngày, được lãnh đạo đơn vị đồng ý và đưa vào thực hiện. Cụ thể, thủ tục sẽ rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cho đối tượng công dân Việt Nam có nơi cư trú trên địa bàn thành phố có ngày tháng năm sinh từ ngày 1-7-1996 đến nay (trường hợp không có ngày tháng sinh cụ thể thì được tính là ngày 1-1-1997). Việc giảm thời gian thực hiện thủ tục nhằm tạo thuận lợi cho cá nhân yêu cầu cấp phiếu LLTP, đặc biệt là công dân đi du học, công tác xa nơi đăng ký thường trú, người nước ngoài”.

Nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan nhà nước đối với tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) là một trong những tiêu chí để xây dựng Chính phủ kiến tạo và phát triển. Bên cạnh việc rút ngắn thời gian cấp phiếu LLTP, Sở Tư pháp thành phố còn tăng cường tuyên truyền việc thực hiện TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Sở đã đề nghị Bưu điện cử nhân viên sang Bộ phận Một cửa của Sở để hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp người dân nộp hồ sơ trực tuyến, đồng thời phối hợp với Bưu điện in ấn, phát hành 10.000 tờ gấp giới thiệu về các hình thức thực hiện cấp Phiếu LLTP với kinh phí do Bưu điện hỗ trợ. Từ tháng 4-2019, mỗi tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu LLTP đều được gửi kèm theo 1 tờ gấp để hướng dẫn; qua đó, giúp người dân tiếp cận được với các hình thức nộp, trả kết quả khi có yêu cầu cấp Phiếu LLTP.

Bà Châu Thị Minh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP Cần Thơ, cho biết: “Trong cải cách hành chính, Sở Tư pháp đề ra mục tiêu: “Đảm bảo chất lượng phục vụ, rút ngắn thời gian thực hiện, cắt giảm chi phí và nâng cao ý thức trách nhiệm của công chức”. Việc Sở phối hợp với Bưu điện cử nhân viên sang hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến, sử dụng dịch vụ bưu chính công ích nhằm tạo thuận lợi cho người dân. Rất mong thời gian tới, tỷ lệ sử dụng dịch vụ bưu chính công ích cũng như nộp hồ sơ trực tuyến ngày càng cao; qua đó, góp phần đảm bảo lợi ích của tổ chức, cá nhân cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho Sở Tư pháp trong thực hiện cải cách TTHC”.

Bài, ảnh: Hoàng Yến

Chia sẻ bài viết