10/06/2011 - 14:57

Tăng thêm mức trích Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với mặt hàng xăng là 100 đồng/lít

Ngày 9-6, Liên bộ Tài chính - Công Thương đã quyết định tăng thêm mức trích Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với mặt hàng xăng là 100 đồng/lít để tạo nguồn cho xử lý bình ổn giá trong thời gian tới.

Thông báo của Liên bộ nêu rõ sẽ điều chỉnh tăng thuế nhập khẩu từ 0% lên 5% đối với điêden, dầu hỏa; tỷ lệ thuế này vẫn thấp hơn từ 10% (đối với điêden) đến 15% (đối với dầu hỏa) theo quy định của Biểu thuế nhập khẩu hiện hành. Đối với mặt hàng xăng, dầu ma dút do chưa đủ điều kiện điều chỉnh tăng thuế nhập khẩu, nên thuế nhập khẩu đối với 2 mặt hàng này vẫn tiếp tục giữ 0%.

THÙY DƯƠNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết