04/04/2012 - 22:18

Tăng cường thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc

Ngày 4-4, tại Hà Nội, hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc năm 2011, triển khai nhiệm vụ năm 2012 đã bế mạc. Hội nghị đã nghe 22 báo cáo, tham luận của các bộ, ngành, đoàn thể trung ương và địa phương về các nội dung liên quan.

Hội nghị đã thống nhất đánh giá, trong năm 2011, hoạt động thông tin đối ngoại trong các lĩnh vực ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa và công tác người Việt Nam ở nước ngoài, giữa đối ngoại của Đảng, ngoại giao của Nhà nước và đối ngoại nhân dân được lồng ghép hài hòa, nâng cao hiệu quả của thông tin. Các cơ quan báo chí và lực lượng báo cáo viên đã tuyên truyền sâu rộng về diễn biến tình hình và lập trường, cách xử lý các tình huống phức tạp trên Biển Đông của Đảng, Nhà nước ta, tạo được niềm tin, sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân. Công tác thông tin đã từng bước tăng cường đấu tranh, ngăn chặn những thông tin và luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch núp dưới chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền”, “tự do tôn giáo”, “tự do tín ngưỡng”. Nhiều cơ quan đại diện ở nước ngoài đã chủ động xây dựng và triển khai các hoạt động phù hợp với từng địa bàn, kịp thời định hướng dư luận trước các vấn đề nhạy cảm.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại nêu rõ: Bên cạnh những kết quả đạt được, các mặt công tác này còn một số hạn chế cần khắc phục. Một số nội dung thông tin chưa phong phú, sức thuyết phục không cao. Không ít trường hợp, thông tin tình hình thế giới vào Việt Nam còn chưa kịp thời, đầy đủ và thiếu chọn lọc. Trong khi đó, cơ chế chỉ đạo, điều hành, phối hợp của các lực lượng tham gia tuyên truyền còn lúng túng, nhất là trước các vụ việc phức tạp mới nảy sinh. Việc đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị còn bị động. Chưa thật sự gắn kết chặt chẽ, hiệu quả giữa thông tin đối ngoại với thông tin đối nội. Việc ứng dụng công nghệ mới phục vụ công tác thông tin còn chậm; các sản phẩm thông tin bằng tiếng nước ngoài chưa được quan tâm phát triển cả về số lượng và chất lượng.

Đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh, trong thời gian tới, cần tiếp tục mở rộng thông tin đối ngoại, tuyên truyền về biển, đảo và phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền; xác định các cơ quan báo chí, truyền thông chủ lực, những lĩnh vực, địa bàn, sản phẩm tuyên truyền để đầu tư có trọng điểm; kiện toàn tổ chức các văn phòng đại diện cơ quan thông tấn, báo chí của Việt Nam ở nước ngoài, bảo đảm sự thống nhất, coi trọng tính hiệu quả, sự phối hợp ở các địa bàn trọng điểm, khu vực và quốc gia cần tập trung tuyên truyền. Bên cạnh đó, mở rộng hợp tác với các hãng thông tấn, báo chí có uy tín trong khu vực và thế giới, các phóng viên nước ngoài thường trú ở Việt Nam và báo chí có quan điểm tích cực trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Cần tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, của mọi tầng lớp nhân dân, vận động nhân dân tin tưởng và tích cực tham gia thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong việc giải quyết các vấn đề trên Biển Đông, xây dựng biên giới hòa bình, ổn định hợp tác, cùng phát triển với các nước láng giềng. Đồng thời kiên quyết đấu tranh và đấu tranh có hiệu quả với những thông tin và luận điệu sai trái của các thế lực thù địch âm mưu sử dụng vấn đề phức tạp về biên giới lãnh thổ hòng chia rẽ khối đoàn kết dân tộc, gây mất ổn định chính trị trong nước, làm tổn hại quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước.

ĐỖ QUYÊN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết