23/03/2020 - 10:28

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh 

Cuối tháng 2-2020, Đoàn giám sát của Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố đến giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 8-1-2002 của Bộ Chính trị và Kết luận số 66-KL/TW ngày 4-3-2010 của Ban Bí thư (khóa X) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa lX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới (Nghị quyết số 09) tại các quận, huyện. Thông qua giám sát, Thường trực Hội CCB thành phố đã nắm được tình hình, đồng thời có những kiến nghị với cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Hội CCB ngày càng hiệu quả, sát với thực tế.

CCB quận Cái Răng tham gia vệ sinh Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố.

Theo ông Nguyễn Văn Dưng, Chủ tịch Hội CCB quận Cái Răng, thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ quận, mỗi năm, định kỳ hằng quý, Thường trực Quận ủy tổ chức hội nghị giao ban với lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quận, trong đó có Hội CCB quận, để nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ và phản ánh của nhân dân, đánh giá những ưu điểm, hạn chế, đề xuất, kiến nghị. Từ đó, có hướng lãnh đạo, chỉ đạo tốt hơn trong tổ chức thực hiện và giải quyết kịp thời những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc của Hội CCB. Bên cạnh đó, các cấp Hội CCB thường xuyên đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội CCB và phong trào CCB; phối hợp các ngành tuyên truyền vận động hội viên tham gia thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào: “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; “CCB gương mẫu”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…

Trong 10 năm qua, các Hội CCB quận đã xây dựng được 160 mô hình Dân vận khéo. Trong đó có nhiều mô hình được khen thưởng các cấp, như: Đội “CCB tuyên truyền, giữ gìn trật tự an toàn giao thông - trật tự đô thị”; vệ sinh chăm sóc phần mộ liệt sĩ trong Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố; các mô hình kinh tế hiệu quả do CCB làm chủ… Hội CCB quận đã thực hiện chủ trương xây dựng kế hoạch “Cần kiệm thoát nghèo, nâng cao mức sống”. Các cấp Hội CCB đã xây dựng được 33 căn Nhà nghĩa tình đồng đội, trị giá 1,2 tỉ đồng và sửa chữa 26 căn trị giá 380 triệu đồng. Hội CCB đã giúp 21 hội viên thoát nghèo theo tiêu chí mới.

Ông Huỳnh Thanh Phương, Chủ tịch Hội CCB thành phố, Trưởng Đoàn giám sát, cho biết: Các cấp ủy Đảng ở địa phương đều có phân công ủy viên Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Nghị quyết 09 và Kết luận 66. Các Ban Dân vận Quận ủy, Huyện ủy và Khối Dân vận cơ sở có kế hoạch và định kỳ hằng quý, 6 tháng, 1 năm làm việc với các đoàn thể, trong đó, có Hội CCB, lắng nghe lãnh đạo Hội CCB báo cáo kết quả hoạt động, nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, hội viên CCB, cựu quân nhân (CQN) và cho ý kiến chỉ đạo kịp thời. Ở cấp cơ sở, các đồng chí trong cấp ủy luôn quan tâm đến dự các hội nghị thường lệ của BCH Hội CCB phường, xã, thị trấn; dự họp chi hội CCB ở ấp, khu vực.

Bên cạnh đó, chính quyền các cấp còn tích cực cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức Hội CCB, CCB và CQN hoạt động; quan tâm hỗ trợ về cơ sở vật chất, cấp kinh phí hoạt động, bố trí phòng làm việc và trang thiết bị thiết yếu, tài liệu, báo chí phục vụ cho hoạt động của Hội CCB. Qua làm việc trực tiếp, Đoàn giám sát đã cùng địa phương bước đầu giải quyết có kết quả một số việc: vướng mắc về kinh phí hoạt động năm 2019 của 1 Hội CCB phường, chế độ bảo hiểm y tế cho một số CCB… Lãnh đạo các Quận ủy, Huyện ủy đồng ý chỉ đạo cơ quan tham mưu tiếp tục giám sát việc thực hiện Nghị quyết 09 và Kết luận 66 tại các phường, xã, thị trấn còn lại; đưa nội dung về “quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với các đoàn thể chính trị - xã hội vào văn kiện đại hội Đảng của địa phương” sắp tới.

“Thời gian tới, Hội CCB thành phố kiến nghị đến Thành ủy, HĐND, UBND thành phố có văn bản chỉ đạo tiếp tục thực hiện Nghị quyết 09 và Kết luận 66 và xem xét tháo gỡ vướng mắc; trong đó, có nội dung tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức CQN hoạt động. Đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương được giám sát khắc phục những hạn chế. Bên cạnh đó, Hội CCB thành phố sẽ chỉ đạo các tổ chức Hội trực thuộc về công tác tham mưu đến cấp ủy các nội dung liên quan hoạt động của Hội CCB cấp mình” - ông Huỳnh Thanh Phương cho biết.

Bài, ảnh: Chung Cường

Chia sẻ bài viết