14/01/2013 - 23:58

Phiên họp thứ 14 Ủy ban Thường vụ Quốc hội (khóa XIII)

Tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động mỹ thuật và việc công nhận các ngày truyền thống

Sáng 14-1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Phiên họp thứ 14, Phiên họp đầu tiên của năm 2013. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tham dự Phiên họp.

Trong buổi làm việc buổi sáng, các thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về các vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của các dự án Luật Giáo dục quốc phòng, an ninh (GDQPAN) - dự án Luật đã được thảo luận, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ tư của Quốc hội khóa XIII.

Những ý kiến đóng góp tại buổi làm việc xoay quanh các nội dung chính như: Tên gọi của dự án Luật; vấn đề bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng trong các cơ quan, tổ chức nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho người quản lý doanh nghiệp ngoài nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; Vấn đề bổ sung đối tượng điều chỉnh là tổ chức, cá nhân nước ngoài cư trú và hoạt động trên lãnh thổ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có liên quan đến GDQPAN vào đối tượng áp dụng của dự án Luật… Một số ý kiến đề nghị cần quy định cụ thể hơn phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật; đưa nội dung trật tự an toàn xã hội vào phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật.

Góp ý về tên gọi của dự án Luật, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, nên sử dụng thống nhất thuật ngữ giáo dục quốc phòng an ninh bởi nội dung của chuyên đề giáo dục này là quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và trang bị kiến thức quân sự. Đối với quy định bổ sung đối tượng áp dụng, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, không nên bổ sung đối tượng là tổ chức, cá nhân nước ngoài cư trú và hoạt động trên lãnh thổ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có liên quan đến GDQPAN vì điều này trên thực tế là khó khả thi và chưa thực sự hợp lý.

Dự án Luật sẽ tiếp tục được Ban soạn thảo tiếp thu, chỉnh lý để hoàn thiện dự án Luật trình Quốc hội.

Tiếp tục phiên họp thứ 14, chiều 14-1, dưới dự điều khiển của Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận và cho ý kiến về việc ban hành Nghị định về hoạt động mỹ thuật và Nghị định quy định công nhận ngày truyền thống, ngày kỷ niệm và ngày hưởng ứng của Việt Nam.

Đa số các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành với sự cần thiết ban hành Nghị định về hoạt động mỹ thuật vì trên thực tế hiện nay, hệ thống văn bản quản lý hoạt động mỹ thuật còn phân tán, chưa rõ ràng, chủ yếu dưới hình thức quy chế nên hiệu lực pháp lý không cao. Nhiều quy định còn thiếu hoặc chồng chéo, gây khó khăn cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động mỹ thuật và quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này. Việc ban hành Nghị định sẽ góp phần nâng cao hiệu lực pháp luật và đảm bảo tính thống nhất, tạo điều kiện cho hoạt động mỹ thuật phát triển đúng hướng.

Về sao chép tác phẩm mỹ thuật, nhiều thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, hiện tượng sao chép tác phẩm mỹ thuật đang có những diễn biến phức tạp, vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ mà chưa được cơ quan quản lý Nhà nước quan tâm quản lý chặt chẽ. Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Ban soạn thảo cần nghiên cứu, bổ sung các quy định chặt chẽ hơn, bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ của các tác phẩm.

Đối với quy định về quy hoạch tượng đài, tranh hoành tráng, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng đây là nội dung liên quan đến trách nhiệm quản lý Nhà nước của chính quyền địa phương. Do vậy nội dung của quy định này cần gắn với trách nhiệm quy hoạch, quản lý Nhà nước của các cấp, các ngành, đồng thời bảo đảm sự thống nhất, hài hòa với các công trình xung quanh, phù hợp với quy hoạch xây dựng của địa phương; có tính ổn định, công khai, minh bạch và khả thi; phù hợp với các quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng cần bổ sung thêm quy định xin ý kiến của nhân dân bên cạnh việc lấy ý kiến của các bộ, ngành liên quan trong việc quy hoạch tượng đài, tranh hoành tráng cấp quốc gia.

Theo báo cáo của Chính phủ, hiện cả nước có khoảng hơn 500 ngày truyền thống, ngày kỷ niệm của các ban, bộ, ngành, các tổ chức và các địa phương. Việc công nhận ngày truyền thống, ngày kỷ niệm của các ban, bộ, ngành, các tổ chức, các địa phương từ trước đến nay đều do Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền khác quyết định.

Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho rằng, các quy định tại dự thảo Nghị định cần bảo đảm gắn với nội dung tăng cường công tác quản lý Nhà nước; đẩy mạnh thanh kiểm tra, hướng dẫn, xử phạt các hành vi vi phạm các quy định về tổ chức các lễ kỷ niệm, ngày truyền thống, ngày kỷ niệm. Việc tổ chức ngày truyền thống, ngày kỷ niệm, ngày hưởng ứng phải bảo đảm tiết kiệm, tránh phô trương, lãng phí; phù hợp với các quy định khác. Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị Ban soạn thảo phối hợp với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội nhanh chóng bổ sung, hoàn thiện các quy định tại dự thảo Nghị định để trình Chính phủ sớm ban hành.

Quang Vũ- Phúc Hằng (TTXVN)

Chia sẻ bài viết