03/07/2022 - 18:45

Tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Ðảng ủy phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt xác định công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài, đòi hỏi sự quyết liệt, kiên trì và liên tục của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Ðảng ủy phường đã thực hiện nhiều biện pháp cụ thể: công khai, dân chủ, minh bạch các mặt hoạt động; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát những lĩnh vực nhạy cảm, bức xúc; đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN đến cán bộ (CB), đảng viên (ÐV) và nhân dân. Qua đó, góp phần quan trọng trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng của CB, ÐV.

Cấp ủy đảng phường Tân Hưng tăng cường giám sát công chức giải quyết thủ tục hành chính của người dân, nhằm PCTN, tiêu cực.

Theo đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Ðảng ủy phường, để thực hiện có hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực, Ðảng ủy phường chỉ đạo thực hiện nghiêm quy chế làm việc. Theo đó, đầu tuần, Ban Thường vụ Ðảng ủy, Thường trực UBND phường đều họp bàn nhiệm vụ công tác tuần, dân chủ thảo luận để chỉ đạo, điều hành thực hiện. Ðảng ủy, UBND, MTTQVN và các đoàn thể thực hiện việc công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, như: công khai về tài chính; công khai việc mua sắm công, đầu tư xây dựng cơ bản; thực hiện tốt quyền tự chủ về tài chính, biên chế; thực hiện kê khai tài sản, thu nhập cá nhân... UBKT Ðảng ủy giám sát và niêm yết tại trụ sở làm việc. "Bằng cách làm này, nội bộ giữ vững đoàn kết, thống nhất, không nghi kỵ lẫn nhau; không xảy ra độc đoán, chuyên quyền, tham nhũng, tiêu cực" - đồng chí Nguyễn Minh Tuấn khẳng định.

Hằng năm, Ðảng ủy phường chỉ đạo xây dựng, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ; quy định cụ thể mức chi của từng chức danh lãnh đạo, quản lý phường bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Ðồng thời, công khai minh bạch công tác CB; trong đó, việc quy hoạch, bổ nhiệm, sắp xếp, đào tạo CB, công chức được tổ chức lấy ý kiến dân chủ, công khai trong CB, ÐV, công chức. Từ năm 2020 đến nay, phường sắp xếp 6 lượt CB, công chức bảo đảm dân chủ, đúng năng lực, sở trường, không xảy ra tiêu cực, khiếu nại.

Trong công tác cải cách hành chính, phường niêm yết công khai 133 thủ tục thuộc 4 lĩnh vực: địa chính, xây dựng, đô thị, môi trường; tư pháp - hộ tịch; lao động - thương binh và xã hội; văn hóa - xã hội, tại bộ phận Một cửa của phường và nhà văn hóa 4 khu vực. Anh Nguyễn Hoài Nam ở khu vực Tân Lợi 2, chia sẻ: "Phường niêm yết công khai thủ tục hành chính giúp chúng tôi hiểu rõ quy trình, thời gian giải quyết các loại thủ tục hành chính, tránh sự nhũng nhiễu, tiêu cực của CB, công chức. Vừa qua, tôi đến bộ phận Một cửa của phường làm thủ tục thừa kế đất, được công chức hướng dẫn tận tình, trả kết quả đúng hẹn". Theo đồng chí Nguyễn Chí Hiếu, Phó Chủ tịch UBND phường, từ năm 2021 đến nay, bộ phận Một cửa của phường đã tiếp nhận 6.618 thủ tục hành chính của người dân và tổ chức, tất cả đều giải quyết và trả kết quả đúng hẹn, trước hẹn, không xảy ra tiêu cực.

Bên cạnh đó, UBKT Ðảng ủy phối hợp MTTQVN và các đoàn thể phường tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là đối với các lĩnh vực nhạy cảm, bức xúc, được xã hội quan tâm. Từ cuối năm 2021 đến nay, phường giám sát chặt chẽ nên việc cấp phát hơn 9,3 tỉ đồng  chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ, Nghị quyết số 52 của HÐND thành phố và hỗ trợ 30 tấn gạo, 768 phần quà từ nguồn xã hội hóa cho người bị ảnh hưởng dịch COVID-19 được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng, không xảy ra tham nhũng, tiêu cực. Ðồng chí Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường, nói: "Gần 2 năm qua, chúng tôi phối hợp chặt chẽ với UBKT Ðảng ủy phường trong giám sát xây dựng các tuyến đường ở các khu vực Tân Lợi 1, Tân Quới, Tân Phước, Tân Lợi 2; giám sát xây dựng cầu Gò Mão ở khu vực Tân Quới và cầu Cống Bánh Tét khu vực Tân Lợi 2. Quá trình giám sát, nếu phát hiện khuyết điểm, chúng tôi đề nghị khắc phục kịp thời nên các công trình bảo đảm tiến độ, chất lượng, không xảy ra tham nhũng, tiêu cực".

Nhờ thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ, hiệu quả, từ năm 2020 đến nay, phường Tân Hưng chỉ có 1 ÐV là công chức địa chính - xây dựng trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính của người dân, thu tiền để vụ lợi, bị đình chỉ công tác, khai trừ ra khỏi Ðảng... "Thời gian tới, phường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật PCTN và các văn bản có liên quan đến công tác PCTN, lãng phí; tiếp tục thực hiện công khai, dân chủ mọi hoạt động; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để PCTN, tiêu cực trong CB, ÐV" - đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy, Chủ nhiệm UBKT phường thông tin.

Chia sẻ bài viết