22/05/2014 - 08:43

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Tăng cường phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết

(CT) - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có Công văn số 2554/BGDĐT - CTHSSV đề nghị các sở GD&ĐT chủ động phối hợp với các sở y tế và cơ quan liên quan của địa phương triển khai một số biện pháp tăng cường phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết trong các cơ sở giáo dục.

Theo đó, các đơn vị thực hiện nghiêm túc nội dung trong Công điện số 585/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết; phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế địa phương chủ động xây dựng chương trình hành động cụ thể nhằm đảm bảo sức khỏe, cách ly và thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, quản lý tốt sức khỏe của trẻ em, học sinh (HS), giáo viên (GV), cán bộ nhân viên (CBNV) trong nhà trường; thông báo ngay các đơn vị y tế sở tại khi phát hiện có trẻ em, HS mắc bệnh để phối hợp xử lý kịp thời. Đồng thời, các đơn vị cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục HS, GV, CBNV nhà trường thực hiện tốt các hành vi vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường; thực hiện 3 sạch (ăn uống sạch, ở sạch và chơi đồ chơi sạch); giáo dục HS làm tốt nhiệm vụ là cầu nối tuyên truyền tích cực giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng về phòng, chống dịch bệnh; hướng dẫn trẻ em, HS có ý thức và kỹ năng phát hiện bệnh. Cần đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm các bếp ăn tập thể cũng như cung cấp đủ nước uống, nước sạch cho trẻ em, HS, GV, CBNV nhà trường;…

B.NG

Chia sẻ bài viết