30/01/2008 - 09:07

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết làm việc với đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Tăng cường phối hợp trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

* Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng: Cần làm tốt việc tổng kết, rút kinh nghiệm công tác tiếp dân

Ngày 29-1, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã họp kiểm điểm việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Chủ tịch nước với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2007 và trọng tâm phối hợp công tác năm 2008. Tới dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Huỳnh Đảm, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đánh giá cao kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Chủ tịch nước với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Việc phối hợp được thực hiện ngày càng thường xuyên, thiết thực, cụ thể và hiệu quả hơn, đặc biệt là trong các lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, trong công tác đặc xá, phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri, của nhân dân trong tuyển chọn thẩm phán, kiểm sát viên, trong thi đua khen thưởng.

Về trọng tâm phối hợp công tác năm 2008, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: Thứ nhất, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể, tổ chức thành viên cần tăng cường đi sát dân hơn, phải làm sao để dân tin, dân yêu. Theo Chủ tịch nước, phải làm được như vậy thì MTTQ Việt Nam mới tiếp cận được ý kiến, tâm tư nguyện vọng của dân, học tập kinh nghiệm ở dân để giúp cho Đảng và Nhà nước tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận và đề ra những chủ trương, chính sách thích hợp.

Thứ hai, Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước tích cực thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo Hiến pháp và pháp luật quy định, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát cơ quan

Nhà nước trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân ở trong nước và đồng bào ta ở nước ngoài.

Thứ ba, Chủ tịch nước phối hợp với Đoàn Chủ tịch MTTQ Việt Nam tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phối hợp trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tích cực phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát và triển khai việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy dân chủ, thực hiện dân chủ ngày càng tốt hơn.

Thứ tư, hai bên cần thống nhất tổ chức một số buổi sinh hoạt, thảo luận chuyên đề nhằm trao đổi, thậm chí tranh luận những vấn đề thực tiễn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân quan tâm, qua đó thống nhất kiến nghị với Đảng và Nhà nước.

Thứ năm, MTTQ Việt Nam cần phát huy vai trò của các hội đồng tư vấn, tăng cường công tác giám sát, tích cực đóng góp ý kiến trong các kỳ họp Quốc hội, tham gia nhiều hơn vào công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính…, qua đó đóng góp vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, xây dựng các cơ quan tư pháp trong sạch, vững mạnh, giảm oan sai trong xét xử, điều tra, nhưng cũng không để lọt tội phạm. Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước cần thường xuyên rút kinh nghiệm để vừa thực hiện chức năng theo đúng luật định, vừa cố gắng cải tiến để đi sát thực tế cơ sở hơn.

* Chiều 29 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng Trung ương Trương Vĩnh Trọng đã đến thăm, chúc tết tập thể cán bộ công tác tại Trụ sở Tiếp dân của Trung ương Đảng và Nhà nước.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng biểu dương những thành tích mà tập thể cán bộ công chức tại Trụ sở đã thực hiện được trong năm 2007; khắc phục khó khăn phức tạp của tình hình khiếu kiện, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Phó Thủ tướng chỉ rõ, thời gian tới, Đảng, Nhà nước ta kiên trì thực hiện đường lối đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đây cũng chính là lĩnh vực nảy sinh nhiều khiếu kiện trong thời gian qua. Bên cạnh đó, các thế lực thù địch không ngừng lợi dụng các vấn đề dân tộc – dân chủ - nhân quyền – tôn giáo để gây mất ổn định, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, chống phá Nhà nước ta. Xác định khiếu nại, tố cáo còn diễn biến phức tạp trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng công tác giải quyết đơn, thư khiếu kiện, nhất là những vấn đề liên quan đến đất đai, cán bộ làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu kiện cần quán triệt tốt quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Phải coi công tác này là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, vừa cấp bách, vừa lâu dài, gắn công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo với công tác cải cách hành chính và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Phó Thủ tướng đề nghị: Trong quá trình giải quyết phải làm rõ nguyên nhân phát sinh khiếu nại, tố cáo; tổng kết, rút kinh nghiệm công tác tiếp dân, phân loại vụ việc, đối tượng, phục vụ công việc điều hành của Chính phủ. Chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước, xác định rõ trách nhiệm và kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý nghiêm minh những cán bộ, công chức do thiếu trách nhiệm đã ban hành quyết định hành chính hoặc có hành vi hành chính trái pháp luật.

DƯƠNG ĐỨC DŨNG – QUANG VŨ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết