06/07/2008 - 07:54

Tăng cường phối hợp hoạt động trong đấu tranh, phòng chống tham nhũng

(Cổng TTĐT Chính phủ)- Sáng 5-7, Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban chỉ đạo) đã tổ chức Hội nghị phối hợp công tác phòng, chống tham nhũng với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UB T.ƯMTTQ VN) nhằm đánh giá kết quả của công tác này trong 6 tháng đầu năm 2008 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ phối hợp hoạt động giữa Ban chỉ đạo và UB T.Ư MTTQ VN trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng, Phó Trưởng ban Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Chủ tịch UB T.ƯMTTQ VN Huỳnh Đảm đồng chủ trì hội nghị.

Tại Hội nghị, Ban chỉ đạo đã chỉ ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng 6 tháng cuối năm 2008, trong đó nhấn mạnh việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, kiểm soát, xét xử để phát hiện và xử lý nghiêm minh các vụ việc tham nhũng, tiêu cực, nhất là các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp mà dư luận xã hội quan tâm (xử lý dứt điểm vụ Nguyễn Đức Chi, vụ điện kế điện tử tại TP Hồ Chí Minh và mảng tội phạm kinh tế trong vụ PMU18).

Tiếp tục kiện toàn và nâng cao chất lượng của các cơ quan chuyên trách về phòng, chống tham nhũng ở Trung ương và địa phương; chủ động rà soát, phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng xảy ra ở địa phương theo phương châm giải quyết dứt điểm không để tồn động kéo dài. Phát huy vai trò, trách nhiệm của UB T.ƯMTTQ VN và các thành viên của Mặt trận, các cơ quan báo chí và toàn xã hội đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Về nhiệm vụ phối hợp trong thời gian tới, Ban chỉ đạo đề nghị UB T.ƯMTTQ VN tiếp tục chỉ đạo Mặt trận các cấp, các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm túc Luật Phòng, chống tham nhũng; tuyên truyền, giáo dục, xây dựng các cơ chế, giải pháp để động viên nhân dân tích cực tham gia đấu tranh, phát hiện, tố cáo các hành vi tham nhũng kịp thời, chính xác; đồng thời giám sát và thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Hai bên thống nhất gửi cho nhau các báo cáo định kỳ 3 tháng 1 lần và các văn bản cần thiết khác về các hoạt động phòng, chống tham nhũng của mỗi bên, trong đó UB T.ƯMTTQ VN gửi cho Ban Chỉ đạo các ý kiến phản ánh, những yêu cầu, kiến nghị của nhân dân về công tác này.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng nhận định, trong thời gian qua công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã có những bước tiến triển tích cực. Điều này đã khẳng định quyết tâm chính trị cũng như khả năng của hệ thống chính trị và toàn xã hội trong công tác phòng chống tham nhũng. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng cũng chỉ ra tính chất cũng như diễn biến phức tạp của nạn tham nhũng. Phó Thủ tướng cho rằng sự phối hợp chặt giữa Ban chỉ đạo với UB T.ƯMTTQ VN và các tổ chức chính trị-xã hội khác là hết sức cần thiết, nhằm đảm bảo hiệu quả của công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng chỉ rõ, sự phối hợp ở đây thể hiện qua việc trao đổi thông tin, phối hợp xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và các kiến nghị về chủ trương, giải pháp phòng chống tham nhũng...

NGUYỄN HOÀNG

Chia sẻ bài viết