24/11/2011 - 08:29

Đồng chí Nguyễn Tấn Quyên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương:

Tăng cường kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị

(CT)- Ngày 23-11-2011, Thường trực Thành ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2011 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2012. Các đồng chí Nguyễn Tấn Quyên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương; đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đến dự.

Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trao Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước cho tập thể UBKT Thành ủy. 

Theo báo cáo của Thành ủy, năm 2011, UBKT các cấp đã tham mưu giúp cấp ủy cùng cấp ban hành chương trình kiểm tra, giám sát phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, địa phương. Qua đó, cấp ủy và UBKT các cấp đã tiến hành kiểm tra, giám sát theo Điều 30 Điều lệ Đảng được 1.405 lượt tổ chức đảng và 14.386 lượt đảng viên; kiểm tra 135 đảng viên và 27 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm, qua kiểm tra đã kết luận có 117 đảng viên và 17 tổ chức đảng vi phạm; đồng thời, tổ chức giám sát chuyên đề 525 đảng viên, 392 tổ chức đảng và giám sát thường xuyên 60.813 lượt đảng viên, 3.378 lượt tổ chức đảng. Cấp ủy và UBKT các cấp cũng đã thi hành kỷ luật 160 đảng viên vi phạm (giảm 21 trường hợp so với năm trước), trong đó khiển trách 70, cảnh cáo 50, cách chức 11, khai trừ 29, xử lý pháp luật 8 và thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng. Nội dung vi phạm của đảng viên chủ yếu về việc chấp hành chưa nghiêm chỉ thị và nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thiếu trách nhiệm, vi phạm về phẩm chất đạo đức, lối sống... Nội dung vi phạm của các tổ chức đảng chủ yếu sinh hoạt lệ không đúng thời gian quy định, buông lỏng trong lãnh đạo, nộp và quản lý đảng phí chưa đúng quy định... Bên cạnh đó, UBKT các cấp cũng kiểm tra 31 tổ chức đảng về thu chi ngân sách, 1.593 lượt tổ chức đảng về thu nộp đảng phí; qua kiểm tra đã nhắc nhở một số tổ chức đảng cần thực hiện nghiêm quy định về thu - chi ngân sách và đảng phí... Bên cạnh những kết quả đạt được, năm 2011, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT các cấp vẫn còn một số hạn chế như: một số tổ chức đảng tổ chức chưa tốt việc triển khai, quán triệt Quy định 115-QĐ/TW của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm; việc kiểm tra, giám sát theo Điều 30 Điều lệ Đảng còn hạn chế; việc giám sát các cuộc họp chi bộ chưa được quan tâm đúng mức...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tấn Quyên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương, lưu ý: Năm 2012, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ cần lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy và UBKT các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát đối với người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và các lĩnh vực nhạy cảm, bức xúc như: quy hoạch, xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, sử dụng tài sản công, tài chính, quy hoạch và đào tạo cán bộ... Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ cần quan tâm lãnh đạo kiểm tra, giám sát những vấn đề báo chí nêu; tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành 19 điều đảng viên không được làm của đảng viên, việc sinh hoạt lệ của các chi bộ...

Dịp này, UBKT Thành ủy được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, Văn phòng UBKT Thành ủy được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; nhiều tập thể, cá nhân được Thành ủy, UBND tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát.

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết