25/07/2019 - 07:47

Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ trong thi hành án dân sự 

Từ ngày 1-10-2018 đến 30-6-2019, ngành Thi hành án dân sự (THADS) thành phố đạt nhiều kết quả khả quan trong công tác thi hành án về việc, về tiền, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tuy nhiên, một số lãnh đạo Chi cục còn hạn chế trong quản lý, điều hành đơn vị; chất lượng hoạt động của một số chấp hành viên, công chức chưa đáp ứng yêu cầu, ý thức trách nhiệm chưa cao trong công tác giải quyết án… gây không ít khó khăn cho công tác THADS.

Ông Trương Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tặng Bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác THADS 2018.

9 tháng qua, công tác THADS trên địa bàn TP Cần Thơ cơ bản đạt theo yêu cầu đề ra. Cụ thể, về việc, đạt 58,7% so với chỉ tiêu là 73%; về tiền đạt 21,8% so với chỉ tiêu là 33%. Kết quả phân loại án chính xác; tổ chức bộ máy các cơ quan thi hành án dân sự từng bước ổn định và hoạt động hiệu quả hơn; công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các đơn vị sâu sát; việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật được thực hiện tốt… 

Tuy nhiên, công tác THADS vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như: một số án chủ động, đương sự đang chấp hành hình phạt tù không có tiền nộp, khi chấp hành án xong bỏ đi nơi khác không có địa chỉ cụ thể; nhiều tài sản đã kê biên, giảm giá nhiều lần nhưng vẫn chưa bán được; án phát sinh nhiều, giá trị tài sản phải thi hành lớn, người phải thi hành án không có khả năng thi hành dứt điểm bản án; ý thức tự giác tuân thủ pháp luật của một số tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thi hành án (nhất là của người phải thi hành án) chưa cao, nhiều trường hợp người phải thi hành án cố tình chây ỳ, tẩu tán tài sản để trốn tránh hoặc khiếu nại vượt cấp, khiếu nại, tố cáo gian dối gửi nhiều nơi, kéo dài nhằm mục đích gây khó khăn cho hoạt động thi hành bản án. Bên cạnh đó, một số lãnh đạo Chi cục còn hạn chế trong quản lý, điều hành đơn vị; chất lượng hoạt động của một số chấp hành viên, công chức chưa đáp ứng yêu cầu công việc, ý thức trách nhiệm chưa cao trong công tác giải quyết án. 

Để khắc phục những hạn chế trên, ngành THADS tiếp tục tăng cường chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động THADS; tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo nội bộ ngành; phát huy vai trò trách nhiệm người đứng đầu cơ quan. Đồng thời, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra; trong đó, chú trọng kiểm tra, đôn đốc hoạt động của chấp hành viên, của các cơ quan THADS quận, huyện; việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về THADS, đảm bảo thi hành bản án đúng quy trình, áp dụng đúng pháp luật, rút ngắn thời gian giải quyết, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; tăng cường kiểm tra đột xuất, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh, xử lý nghiêm đối với những sai phạm.      

Theo ông Nguyễn Viết Xuân, Cục trưởng Cục THADS TP Cần Thơ, để phòng ngừa những vi phạm có thể xảy ra, việc đầu tiên là tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công chức; quan tâm giáo dục, rèn luyện đội ngũ công chức về tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, liêm khiết, trung thực trong công tác; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh bằng việc làm thiết thực, có ý nghĩa. Lãnh đạo phải tăng cường kiểm tra, giám sát để nắm được các khoản thu từ THA tại đơn vị, thường xuyên thực hiện các cuộc kiểm tra đột xuất để sớm phát hiện vi phạm, nếu có... Lãnh đạo Cục THADS tiếp tục quan tâm các địa bàn có lượng án phải thi hành nhiều, có nhiều án lớn, phức tạp, những đơn vị còn nhiều hạn chế, yếu kém; nắm sát tình hình để có biện pháp giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của các Chi cục THADS trực thuộc. Chấm dứt tình trạng chấp hành viên thiếu tích cực, kéo dài việc thi hành bản án, quyết định của Tòa án. Những vụ việc có điều kiện phải được thi hành nghiêm túc; những vụ việc phức tạp, khó khăn, vướng mắc phải báo cáo kịp thời về Cục THADS; sau khi có ý kiến chỉ đạo, phải thi hành ngay.

Tại hội nghị sơ kết công tác thi hành án vừa qua, ông Trương Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đề nghị ngành thi hành án cần tăng cường công tác kiểm tra trong nội bộ, để không còn xảy ra những việc phải kỷ luật cán bộ, giúp phát hiện và ngăn chặn sớm những sai sót. Ngoài ra, cần trang bị thiết bị, phương tiện hiện đại, giúp cho việc giải quyết THA các vụ việc được nhanh chóng. Đồng thời, tăng cường thuyết phục, giáo dục trong công tác thi hành án; các ngành, đơn vị liên quan cần tăng cường phối hợp, giúp đỡ để ngành THADS thực hiện tốt nhiệm vụ.

HOÀNG YẾN 

Chia sẻ bài viết