11/09/2023 - 06:17

Tăng cường công tác chính trị, tư tưởng trong học sinh 

Giờ sinh hoạt đội của học sinh Trường Tiểu học Mỹ Khánh 1 (huyện Phong Ðiền) tại Khu Sinh hoạt truyền thống của trường.

(CT) - Ðó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục thành phố trong năm học 2023-2024.

Năm học qua, ngành giáo dục thành phố thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục, định hướng, nắm bắt về tư tưởng của học sinh (HS), đặc biệt trên môi trường mạng; 100% cơ sở giáo dục (CSGD) thực hiện đa dạng hóa nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền, giáo dục tư tưởng cho HS theo hướng tích hợp, lồng ghép thông qua các chuyên đề của môn học và hoạt động giáo dục. Các CSGD đã tổ chức buổi đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường, giáo viên với HS; lập nhóm giữa nhà trường (thông qua giáo viên chủ nhiệm lớp) với đại diện cha mẹ HS; thực hiện nhiều giải pháp nhằm chủ động phát hiện và phối hợp với lực lượng Công an, chính quyền địa phương để xử lý kịp thời, nhanh chóng các vấn đề liên quan đến tư tưởng, không để HS bị dụ dỗ, lôi kéo tham gia các hội, nhóm, tổ chức tôn giáo hoạt động trái pháp luật và các hoạt động vi phạm pháp luật, tụ tập gây rối an ninh, trật tự an toàn xã hội. 100% CSGD tổ chức tuyên truyền vận động viên chức, HS tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022...

Bên cạnh đó, các CSGD đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho HS theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo; tăng cường kỹ năng thực hành; chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của HS; tổ chức giáo dục kỹ năng sống cho HS theo quy định của Bộ GD&ÐT...

Tin, ảnh: B.NG

 

Chia sẻ bài viết