18/04/2021 - 17:22

Tận dụng thành tựu Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư tạo bứt phá trong phát triển kinh tế 

(CT) - UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện khâu đột phá thứ ba Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 (tận dụng cơ hội cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, phát triển mạnh mẽ hạ tầng công nghệ thông tin - truyền thông; khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh).

Công nghệ in 3D được ứng dụng tại Công ty TNHH MTV Sinh hóa Phù Sa. Ảnh: MỸ THANH

Mục tiêu của chương trình là tận dụng cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư để đổi mới mô hình tăng trưởng; tăng cường ứng dụng các thành tựu khoa học, kỹ thuật trong quản lý, điều hành kinh tế, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Ðồng thời, lấy doanh nghiệp làm trung tâm của đổi mới ứng dụng và chuyển giao công nghệ; xây dựng thành phố thông minh, tăng trưởng xanh. Chương trình cũng hướng đến xây dựng và phát triển TP Cần Thơ trở thành trung tâm đầu mối khoa học và công nghệ vùng ÐBSCL…

Ðể đạt mục tiêu đề ra, bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan, đơn vị, địa phương, UBND thành phố giao giám đốc sở; thủ trưởng các cơ quan, ban ngành thành phố; chủ tịch UBND quận, huyện cụ thể hóa và triển khai 4 nhiệm vụ, giải pháp. Thứ nhất, tận dụng cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư; tăng cường ứng dụng các thành tựu khoa học, kỹ thuật trong quản lý, điều hành kinh tế, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Thứ hai, đổi mới, sáng tạo, tạo bứt phá về năng suất, chất lượng. Thứ ba, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới ứng dụng và chuyển giao công nghệ. Thứ tư, xây dựng thành phố thông minh, tăng trưởng xanh. 

CHI MAI

 

Chia sẻ bài viết