26/11/2020 - 06:43

Sự hài lòng của người dân - thước đo chất lượng phục vụ 

Từ đầu năm đến nay, công tác cải cách hành chính (CCHC) của huyện Phong Điền đạt nhiều kết quả tích cực. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan được đẩy mạnh; thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức được nâng cao; đa số các thủ tục hành chính được thực hiện đúng thời gian quy định... Qua đó, từng bước tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong thực hiện thủ tục hành chính.

Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền.

Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền.

Ông Nguyễn Hữu Thành, ngụ xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, cho biết: “Đến bộ phận “Một cửa” xã để thực hiện thủ tục tư pháp, hộ tịch, tôi được công chức ở đây hướng dẫn nhiệt tình, từ thành phần hồ sơ đến cách thức thực hiện. Đối với một số nội dung không rõ, tôi được hướng dẫn cách điền thông tin cho phù hợp. Tôi cảm thấy rất hài lòng về cách làm việc của công chức bộ phận “Một cửa” ở địa phương”.

Theo ông Nguyễn Văn Nết, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, từ đầu năm đến nay, xã đã tiếp nhận 6.700 hồ sơ. Tất cả hồ sơ được giải quyết và trả kết quả đúng hạn. Bên cạnh hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định, công chức tiếp nhận và trả kết quả còn viết giúp các phiếu thủ tục, vì nhiều trường hợp người đến thực hiện thủ tục hành chính đã lớn tuổi hoặc hạn chế về trình độ nên gặp khó trong cách viết văn bản. Ngoài ra, việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông đã tạo thuận lợi cho người dân, giảm tình trạng đi lại nhiều lần khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Theo UBND huyện Phong Điền, công tác CCHC trên địa bàn huyện được quan tâm đúng mức; nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân huyện được nâng lên; hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn huyện được nâng cao. Thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị đảm bảo niêm yết công khai, rõ ràng từng lĩnh vực cụ thể, giúp người dân, tổ chức, doanh nghiệp dễ hiểu, nắm rõ. Ông Nguyễn Việt Long, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Phong Điền, cho biết: “UBND thị trấn thường xuyên kiểm tra, giám sát thái độ phục vụ của công chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả đối với người dân khi đến làm thủ tục. Chúng tôi luôn lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng phục vụ. Việc giải quyết các thủ tục hành chính được chúng tôi thực hiện theo đúng quy định. Nội dung thủ tục hành chính được niêm yết tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, không yêu cầu các giấy tờ nằm ngoài danh mục thủ tục được quy định. Từ đầu năm đến nay, đơn vị tiếp nhận 2.015 hồ sơ, tất cả đều được giải quyết đúng hạn. Trong đó, có 30 hồ sơ thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (cấp bản sao trích lục hộ tịch, xác nhận tình trạng hôn nhân), không phát sinh hồ sơ trực tuyến mức độ 4”.

Mặc dù đạt được những kết quả nhất định nhưng quá trình thực hiện CCHC của huyện Phong Điền vẫn còn gặp một số khó khăn, vướng mắc. Cụ thể, hiệu quả của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính chưa cao, chưa phát sinh nhiều hồ sơ thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Nguyên nhân là do khả năng tiếp cận thông tin, trình độ, phương tiện ứng dụng công nghệ thông tin của người dân còn hạn chế. Ông Nguyễn Thành Lợi, Phó Trưởng Phòng Nội vụ huyện Phong Điền, cho biết: “Người dân còn thói quen giao dịch trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của cơ quan hành chính nên việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích các xã, thị trấn còn hạn chế. Hệ thống camera giám sát ở bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã chỉ hướng về người dân, chưa quan sát được tổng thể hoạt động của bộ phận này”.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác CCHC trong thời gian tới, ông Nguyễn Trung Nghĩa, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, yêu cầu các ngành, các cấp của huyện phải xác định công tác CCHC là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, phải thực hiện thường xuyên, liên tục và lâu dài. Đồng thời đưa kết quả lãnh đạo thực hiện CCHC là tiêu chí quan trọng trong kiểm điểm, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, năng lực lãnh đạo, quản lý và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị hằng năm. Bên cạnh đó, các ngành, địa phương cần chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc, rút ngắn thời gian thực hiện các nhiệm vụ, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; thường xuyên rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của cấp huyện và xã, thị trấn; rà soát, kiến nghị cập nhật đầy đủ nội dung, quy trình thủ tục hành chính lên Cổng thông tin dịch vụ công của thành phố. Cán bộ, công chức tổ chức thực hiện tốt việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; triển khai có hiệu quả các kênh tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức về quy định hành chính; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng trả hồ sơ thủ tục hành chính trễ hẹn hoặc để người dân, tổ chức, doanh nghiệp phải chờ đợi, đi lại nhiều lần…

Bài, ảnh: Hoàng Yến

Chia sẻ bài viết