15/12/2011 - 08:47

Số lượng luật sư tăng nhưng còn hạn chế về chất lượng

Ngày 14-12, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm (2007-2011) thi hành Luật Luật sư.

Sau 5 năm thi hành Luật Luật sư, đội ngũ luật sư ở nước ta đã và đang phát triển nhanh về số lượng. Đến tháng 10-2011, cả nước đã thành lập 62 Đoàn luật sư/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, với hơn 7.072 luật sư và gần 3.500 người tập sự hành nghề luật sư hoạt động trong 2.831 tổ chức hành nghề luật sư. Cả nước đã phát triển được gần 1.600 tổ chức hành nghề luật sư, đưa số lượng tổ chức hành nghề luật sư trên toàn quốc từ 1.300 năm 2006 lên 2.831 tổ chức hành nghề luật sư năm 2011 (tăng 217,8%), trong đó có 2.052 văn phòng luật sư, 779 công ty luật và 104 luật sư đăng ký hành nghề với tư cách cá nhân. Theo báo cáo của 59 Đoàn luật sư, trong 5 năm, đội ngũ luật sư đã tham gia 64.173 vụ án hình sự, 48.548 vụ việc về dân sự, hôn nhân, gia đình, 5.256 vụ việc về kinh tế, thương mại... Thông qua hoạt động tham gia tố tụng, thực hiện tư vấn pháp luật và các dịch vụ pháp lý khác, đội ngũ luật sư đã có những đóng góp tích cực cho công tác tư pháp nói chung, hoạt động xét xử nói riêng và còn hỗ trợ phát triển các quan hệ kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tuy nhiên, số lượng luật sư hiện có so với dân số còn rất thấp, chất lượng của đội ngũ luật sư còn nhiều hạn chế, yếu kém; một số luật sư chưa thực sự quan tâm và có ý thức trách nhiệm trong việc tuân thủ thực hiện các quy định của Luật; việc tuân thủ quy tắc đạo đức nghề nghiệp và kỷ luật hành nghề của luật sư vẫn chưa được nhận thức đầy đủ; hoạt động hành nghề của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư chưa mang tính chuyên nghiệp, số luật sư hành nghề kiêm nhiệm các công việc khác vẫn còn khá cao...

Tại Hội nghị, các luật sư đến từ các đoàn luật sư trong cả nước đã thảo luận một số định hướng xây dựng Dự án Luật Luật sư sửa đổi, bổ sung, tập trung vào những vấn đề bất cập, vướng mắc gây khó khăn cho tổ chức, hoạt động luật sư hiện nay và yêu cầu của cải cách thủ tục hành chính.

QUỲNH HOA (TTXVN)

Chia sẻ bài viết