03/06/2021 - 08:05

Số lượng doanh nghiệp thành lập mới giảm do dịch COVID-19 

(CT) - Do tác động của làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 4, trong tháng 5-2021, tổng số doanh nghiệp (DN), số vốn và số lao động đăng ký mới của nước ta đều giảm.

Trong tháng 5-2021, mặc dù số lượng DN, vốn đăng ký mới giảm so với tháng trước nhưng nhìn chung vẫn cao hơn so với thời điểm tháng 5-2020. Trong ảnh: Hoạt động sản xuất của Công ty CP Thực phẩm Phạm Nghĩa.

Trong tháng 5-2021, mặc dù số lượng DN, vốn đăng ký mới giảm so với tháng trước nhưng nhìn chung vẫn cao hơn so với thời điểm tháng 5-2020. Trong ảnh: Hoạt động sản xuất của Công ty CP Thực phẩm Phạm Nghĩa.

Theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 5-2021, cả nước có 11.600 DN thành lập mới với số vốn đăng ký là 150.600 tỉ đồng và số lao động đăng ký 72.200 người, giảm 22% về số DN, giảm 16,3% về vốn đăng ký và giảm 23,7% về số lao động so với tháng 4-2021. Tuy vậy, nếu so với thời điểm làn sóng COVID-19 thứ nhất (tháng 5-2020), số DN đăng ký mới tăng 8,1%; số vốn đăng ký tăng 33,6%. Vốn đăng ký bình quân một DN thành lập mới trong tháng đạt 13 tỉ đồng, tăng 7,3% so với tháng trước và tăng 23,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng, cả nước còn có 4.892 DN quay trở lại hoạt động, giảm 14,8% so với tháng trước và giảm 3,2% so với cùng kỳ năm trước; 3.400 DN đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 26,1% và tăng 1,7%; 4.234 DN ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 24,5% và tăng 37,3%; 1.279 DN hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 17% và tăng 33%.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2021, cả nước có gần 55.800 DN đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 778.300 tỉ đồng và tổng số lao động đăng ký là 412.400 lao động, tăng 15,4% về số DN, tăng 39,5% về vốn đăng ký và tăng 1,3% về số lao động so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, còn có gần 22.600 DN quay trở lại hoạt động, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số DN thành lập mới và DN quay trở lại hoạt động trong 5 tháng đầu năm 2021 lên 78.300 DN. Cũng trong 5 tháng đầu năm nay, cả nước còn ghi nhận có 59.800 DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2020

 MỸ THANH

Chia sẻ bài viết