11/10/2014 - 14:54

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Sẽ mở ngành đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ bằng tiếng Anh

(CT)- Trường Đại học (ĐH) Cần Thơ vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm đào tạo sau đại học giai đoạn 2010 - 2014.

Trường ĐH Cần Thơ xác định công tác đào tạo sau ĐH là một trong những nhiệm vụ quan trọng của trường. Giai đoạn 2010 - 2014, Trường ĐH Cần Thơ tuyển sinh sau ĐH đều đạt kế hoạch đề ra. Năm 2010 trường tuyển sinh 1.000 thạc sĩ và 30 tiến sĩ; năm 2012 là 1.500 thạc sĩ và 100 tiến sĩ; năm 2014 là 976 thạc sĩ và 130 tiến sĩ... Đối với trình độ thạc sĩ, hằng năm số lượng trúng tuyển chiếm tỷ lệ từ 29% đến 44% so với số lượng đăng ký dự thi. Nhiều ngành đào tạo sau ĐH còn được liên kết với các trường ĐH trong nước và quốc tế. Tổng cộng trong 5 năm qua, Trường ĐH Cần Thơ đã đào tạo được 35 tiến sĩ và 3.841 thạc sĩ. Trong đó, hằng năm tỷ lệ học viên cao học tốt nghiệp đạt loại xuất sắc, giỏi rất cao, trên 80%, góp phần bổ sung, phát triển nguồn nhân lực có học vị cao cho khu vực ĐBSCL và cả nước.

Thời gian tới, Trường ĐH Cần Thơ đẩy mạnh công tác phát triển đào tạo sau ĐH theo Nghị quyết của Đảng ủy Trường ĐH Cần Thơ nhiệm kỳ 2010 - 2015 và Kế hoạch phát triển trường giai đoạn 2012 - 2017 định hướng đến năm 2020 đã xác định. Bên cạnh đó, nhà trường tiếp tục tập trung thực hiện công tác tuyển sinh sau ĐH theo đúng quy chế, quy trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, không để xảy ra tiêu cực; phát triển ngành đào tạo sau ĐH đúng với tình hình thực tế của trường và đảm bảo tính khả thi cao, đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực cho khu vực ĐBSCL và cả nước... Đặc biệt, từ nay đến năm 2022 Trường ĐH Cần Thơ sẽ mở thêm 44 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, 16 ngành trình độ tiến sĩ. Trong đó có 2 ngành trình độ thạc sĩ và 3 ngành trình độ tiến sĩ được đào tạo bằng tiếng Anh để thu hút học viên nước ngoài tham gia học tập, nghiên cứu...

H.V

Chia sẻ bài viết