22/06/2013 - 19:14

Sáu tháng đầu năm xuất khẩu hơn 62 tỉ USD

(Chinhphu.vn)- Tính chung 6 tháng, xuất khẩu cả nước ước 62,053 tỉ USD, tăng 16,1% so cùng kỳ 2012. Kim ngạch nhập khẩu ước 63,456 tỉ USD, tăng 17,4% so cùng kỳ 2012.

Như vậy, 6 tháng đầu năm, cả nước nhập siêu 1,403 tỉ USD. Nhập siêu tăng trong mấy tháng trở lại đây là dấu hiệu tốt đối với nền kinh tế, các doanh nghiệp tăng nhập nguyên liệu phục vụ cho sản xuất.

Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thống kê, kim ngạch xuất khẩu cả nước tháng 6 ước 11,4 tỉ USD, giảm nhẹ 2,3% so với ước thực hiện tháng 5. Trong đó, kim ngạch kể cả dầu thô của khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 7,6 tỉ USD. Kim ngạch nhập khẩu cả nước tháng 6 ước 11,6 tỉ USD, giảm 5% so thực hiện tháng 5. Trong đó, kim ngạch của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ước 5,05 tỉ USD. Trong khi đó, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 5,414 tỉ USD trong 6 tháng qua và xuất siêu 2,55 tỉ USD riêng trong tháng 6.

Theo Bộ Công Thương, nhìn về tổng thể, hoạt động xuất khẩu của nước ta trong nửa đầu năm 2013 đã đạt quy mô cao hơn, nhập siêu được kiểm soát; sản xuất công nghiệp dần phục hồi (6 tháng ước tăng 5,3% so với cùng kỳ năm ngoái), đi đôi với việc tỷ lệ hàng tồn kho giảm dần qua các tháng từ đầu năm đến nay, báo hiệu cho tình hình kinh tế đang khả quan trở lại.

Công Trí

Chia sẻ bài viết