15/11/2021 - 20:55

Sắp xếp, quy hoạch mạng lưới trường lớp thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông mới 

(CT)- Ðể chuẩn bị cơ sở vật chất (CSVC) thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) mới, Sở Giáo dục và Ðào tạo TP Cần Thơ đã chỉ đạo các địa phương rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục, đảm bảo hiệu quả theo nội dung Công văn số 3712/BGDÐT-CSVC của Bộ Giáo dục và Ðào tạo.

Thành phố thực hiện sắp xếp các điểm trường, trường có quy mô nhỏ, CSVC không đảm bảo thành những điểm trường, trường có quy mô lớn hơn để tập trung nguồn lực đầu tư kiên cố, đủ các hạng mục đảm bảo thực hiện đầy đủ các hoạt động dạy học và giáo dục (sân chơi, bãi tập, nhà vệ sinh, phòng học,…), nhằm đảm bảo công bằng giữa điểm trường và cơ sở trường chính. Từ 173 trường tiểu học công lập ở năm học 2020-2021, giảm xuống còn 167 trường năm học 2021-2022 (giảm 6 trường, 7 điểm lẻ). Tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng CSVC hiện có, xác định nhu cầu xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, với mục tiêu ưu tiên từng hạng mục công trình: phòng học, thư viện, nhà vệ sinh…; trong đó, điều chỉnh, bố trí, sắp xếp lại nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng, ưu tiên phòng học đối với cấp tiểu học để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, thực hiện thu gọn lại các phòng hành chính không cần thiết đảm bảo 100% học sinh học lớp 1, lớp 2 trong năm học 2021-2022 đều được học 2 buổi/ngày, có phòng học Âm nhạc, Mỹ thuật; có đủ bàn ghế đúng tiêu chuẩn và các thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định; đồng thời tổ chức kiểm tra, đánh giá lại chất lượng các công trình, thực hiện việc bảo trì theo quy định tại Nghị định số 46/2015/NÐ-CP  của Chính phủ.

Hiện tại, thành phố có 141/167 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, đạt 84,43%; trong đó có 7 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, đạt 4,96%; có 113/167 trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục, đạt 67,66%.  

Lộ trình thực hiện Chương trình GDPT mới vào năm học 2020-2021 đối với lớp 1; năm học 2021-2022 đối với lớp 2 và lớp 6.

B.NG

Chia sẻ bài viết